Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av regeringens jämställdhetsprogram började

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2019 12.14 | Publicerad på svenska 22.11.2019 kl. 12.52
Pressmeddelande 144/2019

Rinnes regering har som mål att förbättra jämställdheten i samhället och göra Finland till ett ledande land i fråga om jämställdhet. För att uppnå målen ska det enligt regeringens handlingsplan utarbetas ett omfattande jämställdhetsprogram och skapas ett uppföljningssystem som täcker statens olika förvaltningsområden.

Beredningen av jämställdhetsprogrammet har nu inletts vid social - och hälsovårdsministeriet, och avsikten är att programmet ska vara klart i början av 2020. Vid beredningen hörs frivilligorganisationer, forskare och andra intressentgrupper.

Beredningen samordnas av en inofficiell arbetsgrupp som består av statssekreterare. Arbetsgruppen leds av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist och den sammanträdde för första gången fredagen den 22 november 2019.

”Regeringen vill göra Finland till ett ledande land i fråga om jämställdhet. Jämställdhetsprogrammet är ett viktigt och konkret verktyg för att uppnå detta mål. Jämställdhetsarbete förutsätter tväradministrativt samarbete och växelverkan med olika samhällssektorer. Därför är det viktigt med samarbete och växelverkan också vid utarbetandet av programmet”, säger minister Blomqvist.

Jämställdhetsprogrammet

Syftet med jämställdhetsprogrammet är att samla ihop de mål och åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen som fastställts av statsminister Antti Rinnes regering. Programmet är ett verktyg för att samordna jämställdhetspolitiken inom statsrådet och omfattar samtliga ministeriers åtgärder.

Arbetsgruppen leds av minister Blomqvist och består av specialmedarbetare Anna Abrahamsson, statssekreterarna Tuomo Puumala, Johanna Sumuvuori, Minna Kelhä (ersättare: statssekreterare Saila Ruuth) och Pilvi Torsti samt avdelningschef Raimo Antila, direktör Tanja Auvinen och jämställdhetsrådet Riitta Martikainen.

Ytterligare information

Anna Abrahamsson, specialmedarbetare, tfn 0295 150 029, [email protected] 
Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, tfn 02951 50116, [email protected]
Tanja Auvinen, direktör, social - och hälsovårdsministeriet, jämställdhetsenheten, tfn 029651 63715, [email protected]
Riitta Martikainen, jämställdhetsråd, social - och hälsovårdsministeriet, jämställdhetsenheten, tfn 02951 63548, [email protected]

Tillbaka till toppen