Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens riktlinjer för de självstyrande områdena på remiss

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
20.11.2015 10.01
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har sänt regeringens riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen och de självstyrande områdena på remiss. Remissvar kan lämnas till och med den 9 februari 2016.

Regeringen drog den 20 oktober upp riktlinjer för en reform av finansieringen av social- och hälsovården och den 7 november för antalet självstyrande områden och grunderna för områdesindelningen. Riktlinjerna ska fungera som utgångspunkt vid beredningen av en lag om ordnande av social- och hälsovården och en lag om självstyrande områden.  Nu kan kommunerna, samkommunerna och övriga aktörer ta ställning till riktlinjerna.

I begäran om utlåtande ber man om synpunkter på regeringens riktlinjer i fråga om områdesindelningen och finansieringen. Dessutom ber man kommunerna bedöma till vilket självstyrande område man vill höra, och remissinstanserna ombeds svara på vilka andra regionala uppgifter som kunde överföras till de självstyrande områdena. Kommunens svar i fråga om vilket självstyrande område man vill höra till kommer att betraktas som kommunens officiella ståndpunkt. I denna fråga ber man därför kommunfullmäktige att fatta ett beslut som sänds till social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet sänder en elektronisk enkät som hänför sig till begäran om utlåtande till kommunerna och andra aktörer som är centrala med tanke på reformen. En länk till enkäten finns i begäran om utlåtande och på webbsidan www.alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande. På samma adress finns också mer information och material som kan användas som stöd när remissvaren utformas. Remissvaren får lämnas på finska eller svenska. Begäran om utlåtande publiceras på svenska inom november månad.

Remissvaren är offentliga. Ministeriet publicerar ett första sammandrag av remissvaren så snart som möjligt efter att remisstiden gått ut. En regeringsproposition bereds utifrån de remissvar som har kommit in. Propositionen sänds på remiss under våren 2016.

Ytterligare information

Projektledare, understatssekreterare Tuomas Pöysti, SHM och FM, tfn 02951 63012

Regeringsråd Pekka Järvinen, SHM, tfn 02951 63367

Finansråd Teemu Eriksson, FM, tfn 02955 30177

Hanna Mäntylä Juha Rehula alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen