Hoppa till innehåll
Media

Den nya elektroniska social- och hälsovårdstjänsten Omaolo som utvecklats inom regeringens spetsprojekt övergår till bolaget SoteDigi

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2018 12.13 | Publicerad på svenska 7.9.2018 kl. 12.44
Pressmeddelande

Omaolo-tjänsten är en ny elektronisk ärendekanal inom social- och hälsovården där invånaren kan bland annat bedöma sitt eget vård- eller servicebehov oberoende av tid och plats.

Tjänsten förbättrar kvaliteten inom social- och hälsovården och underlättar klienternas åtkomst till information och vårdpersonalens arbete. Tjänsten är avsedd för invånare som vill och kan hantera ärenden elektroniskt.

Tjänsten har utvecklats inom projektet för egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA) under ledning av Esbo stad och i ett samarbete mellan 14 kommuner och sjukvårdsdistrikt. Nu testas Omaolos första avsnitt, servicebedömningar och symtombedömningar, av klienter i Uleåborg, Tammerfors, Tavastehus, Helsingfors, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Tjänsten kan öppnas för en bredare publik i årsskiftet.

”Vid sidan av den elektroniska tjänsten har vi utvecklat serviceprocesserna och funderat på klienternas servicestigar. Det omfattande samarbetet mellan 14 olika kommunala aktörer har varit givande och även nödvändigt, när man utvecklar en riksomfattande tjänst”, säger Juha Metso, omsorgsdirektör i Esbo och ordförande för ODA-projektets styrgrupp.

Överföringen av Omaolo-tjänsten till det statliga utvecklingsbolaget SoteDigi garanterar den fortsatta utvecklingen av tjänsten och dess spridning i hela landet. ”Omaolo-tjänsten är ett väsentligt element när vi bygger nationella digitala social- och hälsovårdstjänster för medborgarna”, säker Harri Hyvönen, verkställande direktör för SoteDigi Oy.

Ur social- och hälsoministeriets perspektiv garanterar överföringen att tjänsten, som finansierats med projektanslag, fås till kontinuerlig användning och fortsatt utveckling. Redan sedan ett tidigt skede i projektet har man lagt stor vikt på att säkerställa fortsättningen för tjänsten och letat efter en permanent aktör som kan producera tjänsten. Förberedning av överföringen inleddes med SoteDigi-bolaget genast efter att den grundats. ”SoteDigi är rutten via vilken finansieringen av riksomfattande system och tjänster kommer att ordnas i fortsättningen”, summerar Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information:

www.omaolo.fi

Ordförande för ODA-projektets styrgrupp

Juha Metso/Esbo stad, omsorgsdirektör
[email protected], tfn 050 532 7321

SoteDigi Oy

Harri Hyvönen/verkställande direktör
[email protected], tfn 050 486 7569

SHM

Teemupekka Virtanen/specialsakkunnig, representant för ODA-projektets finansiär
[email protected], tfn 029 516 3370

Projektet för egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA) är regeringsprogrammets spetsprojekt som har genomförts av Esbo (värdkommun), Helsingfors, Borgå, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, Åbo, Tavastehus, Tammerfors, Joensuu, Kuopio, Uleåborg, Sodankylä, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt samt Egentliga Finlands och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt under perioden 01/2016-08/2018.

SoteDigi Oy är ett offentligt utvecklingsbolag som grundades i oktober 2017 och som har till uppgift att utveckla och producera riksomfattande digitala lösningar och tjänster för social- och hälsovårdsfältet. Lösningarna som utvecklats av SoteDigi och dess samarbetspartner kan utnyttjas av personer som använder social- och hälsovårdstjänster och av organisationer som ordnar och producerar offentliga social- och hälsovårdstjänster.

Tillbaka till toppen