Hoppa till innehåll
Media

Regeringsproposition om ändring av sjukförsäkringslagen och upphävande av lag om tandvård för frontveteraner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 11.26
Pressmeddelande 187

Den 5 december lämnade regeringen en proposition till riksdagen om ändring av sjukförsäkringslagen och upphävande av lagen om ordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner. Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2021 respektive 2023.

Enligt propositionen ska de ersättningar för sjuktransport som betalas med stöd av sjukförsäkringslagen, dvs. transporter i anslutning till prehospital akutsjukvård och överflyttningar, upphöra den 1 januari 2021. Finansiering som motsvarar de ersättningar som upphör ska anvisas landskapen av statens medel.

För närvarande är det sjukvårdsdistrikten som har ansvaret för att organisera de transporter som hör till den prehospitala akutsjukvården. Vid ingången av 2021 överförs ansvaret på landskapen. Vid ingången av 2021 blir landskapen också ansvariga för att organisera överflyttningar som genomförs i form av patientförflyttningar.

I propositionen föreslås även att de sjukvårdsersättningar som betalas för användning av privata hälso- och sjukvårdstjänster, dvs. ersättningar för läkararvoden, tandläkararvoden och undersöknings- och vårdkostnader, ska upphöra den 1 januari 2023. Finansiering som motsvarar de ersättningar som upphör ska anvisas landskapen av statens medel. Bestämmelser om avgiftsfri tandvård för frontveteraner inom den hälso- och sjukvård som ordnas av landskapen ska i fortsättningen finnas i lagen om kundavgifter för social- och hälsotjänster.

Propositionen anknyter till social- och hälsovårdsreformen. Syftet med propositionen är att bidra till att förenkla flerkanalsfinansieringen av hälso- och sjukvården.

Ytterligare information:

Milja Tiainen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 295 163 579, [email protected]

Tillbaka till toppen