Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

1,2 miljoner euro i statsunderstöd utlyses för mathjälp

Social- och hälsovårdsministeriet
27.2.2019 16.03
Pressmeddelande 34/2019

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för mathjälp till personer som behöver särskilt stöd. Understöd kan sökas av allmännyttiga samfund, organisationer eller stiftelser före den 15 mars 2019.

Avsikten är att understöden ska beviljas en eller flera aktörer inom tredje sektorn. Vid beviljandet av understöd understryks stödjande av verksamheten hos föreningar som ger mathjälp och utvecklingen av verksamheten enligt riksomfattande enhetliga grunder. Samtidigt vill man säkerställa den geografiska täckningen samt verksamhetens verkningsfullhet och långsiktighet. 

Enligt ett betänkande från riksdagens finansutskott har de understöd för mathjälp som tidigare beviljats gett positiva resultat, och med hjälp av dem har man förbättrat bland annat verksamhetens kvalitet och omfattning. Det finns i nuläget uppskattningsvis 1 000 stationer med mathjälp, och behovet av hjälp är fortfarande stort. Den riksomfattande utvecklingen av verksamheten bör dock ökas och verksamhetens verkningsfullhet förbättras. 

Ytterligare information

Virva Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 0295 163 204 (frågor om innehållet)
Kati Hokkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 727 (frågor om statsunderstödsprocessen)

Tillbaka till toppen