Hoppa till innehåll
Media

Gränsen för de boendeutgifter som beaktas i bostadsbidraget för pensionstagare höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2022 13.57
Pressmeddelande 283/2022

De maximala boendeutgifter som beaktas vid beräkningen av storleken på bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 7,8 procent för år 2023.

Poängtalet för folkpensionsindex för 2023 stiger med 7,8 procent. Höjningen på 7,8 procent för gränsen för de godtagbara boendeutgifterna motsvarar ändringen i folkpensionsindex. Efter höjningen är de maximala boendeutgifter som beaktas 7493–9287 euro per år beroende på i vilken kommun man bor.

Beloppet av de separata värmekostnader som beaktas som boendeutgifter stiger betydligt på grund av de kraftigt höjda energipriserna. Värmekostnaderna höjs från nuvarande 1,32-1,60 euro i månaden per kvadratmeter till 2,07- 2,35 euro i månaden per kvadratmeter.  

Även beloppen av vatten- och underhållskostnaderna stiger. Som vattenkostnader beaktas nästa år månatliga kostnader på 32,40 euro. Som underhållskostnader beaktas 47,84 euro per månad. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det årligen om de grunder som ska tillämpas vid bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare. 

Ytterligare information:

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman [email protected]

Tillbaka till toppen