Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Överlämnandet av genomlagen till riksdagen skjuts upp – Förberedelserna för ett genomcenter fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet
14.12.2018 14.22
Pressmeddelande 209/2018

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av totalreformen av biobankslagen samt beredningen av lagen om Genomcentret och behandlingen av genomdata (lagen om genom). De lagar som ingår i helheten lämnas inte till riksdagen för behandling under höstsessionen 2018.

Lagen om Genomcentret och behandling av genomdata (genomlagen) har strukits från förteckningen över de regeringspropositioner som ska lämnas till riksdagen under denna regeringsperiod. Även de planerade ändringarna i biobankslagen kommer att fortsätta beredas och överlämnas vid en senare tidpunkt.

Lagarna är ett led i regeringens Tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen. I strategin ingår även en lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården, som för närvarande är i riksdagen under behandling. I lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården föreskrivs det om informationssäker behandling av uppgifter inom social- och hälsovården. Som allmän lag är den en förutsättning för både biobankslagen och lagen om genom.

Lagstiftning om ett genomcenter och behandlingen av genomdata har länge varit under beredning. Det är fråga om en komplicerad helhet som anknyter till grundlagen och människors grundläggande rättigheter.

En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet fortsätter förberedelserna för inrättandet av ett genomcenter. Ministeriet planerar i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten ett gemensamt reformprojekt för verkställigheten av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och lagen om genom.

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat bakgrundsmaterial från lagberedningen. Rapporterna finns här https://stm.fi/sv/genomcentret

Ytterligare information

Sandra Liede, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3633, fornamn.efternamn (at) stm.fi (beredningen av genomlagen)
Riina Laitiainen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3257, fornamn.efternamn (at) stm.fi (beredningen av biobankslagen)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3382, fornamn.efternamn (at) stm.fi (beredningen av tillväxtstrategin för hälsobranschen)

Tillbaka till toppen