Hoppa till innehåll
Media

Genom lagändringarna ser man till att tjänsterna för personer med funktionsnedsättning fortsätter i välfärdsområdena

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.46
Pressmeddelande

I lagen om specialomsorger görs de ändringar som behövs på grund av att välfärdsområdena inleder verksamheten. Behandlingen av propositionen om reformen av funktionshinderlagstiftningen fortsätter i riksdagen.

Lagen om specialomsorger gör det möjligt i fortsättningen att producera specialomsorger på avdelningar för psykiatrisk vård av personer med funktionsnedsättning och att använda nödvändiga begränsningsåtgärder på dessa avdelningar. Lagändringarna tryggar också ordnandet och tillhandahållandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet och semesterverksamhet för barn med funktionsnedsättning i samarbete mellan kommunerna och välfärdsområdena. Klienternas ställning förändras inte.  

Den tredje förändringen gäller de multiprofessionella expertgrupper som ska ersätta de nuvarande ledargrupperna för specialomsorger. Regleringen är förenlig med den regeringsproposition som är under behandling i riksdagen. Den ena expertgruppen fattar beslut om specialomsorger och den andra gruppen gör undersökningar och ger utlåtanden och är ett stöd till klienten i det praktiska arbetet. 

Övriga bestämmelser om specialomsorger ändras inte.  

Regeringen har föreslagit att lagen ska stadfästas, och republikens president stadfäste lagen tisdagen den 20 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:            

Sirkka Sivula, jurist, tfn 02951 63007, [email protected]
Ida Hakanen, jurist, tfn 02951 63173, [email protected]

 

Tillbaka till toppen