Hyppää sisältöön
Media

Koronatartuntoja edelleen koko maassa huolestuttavan paljon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2020 18.54
Tiedote 308/2020

Koronavirustartuntoja todetaan edelleen paljon ja tauti leviää nyt väestössä joka puolella Suomea. Epidemiatilanteen laajamittainen, äkillinen heikentyminen koko maassa on mahdollista. Marraskuun puolivälistä alkanut tapausmäärien jyrkkä kasvu näyttää kuitenkin mahdollisesti tasaantuneen. Vasta lähiviikkoina nähdään, miten alueelliset rajoitukset ja suositukset vaikuttavat tautitilanteeseen.

Viikolla 49 (ajalla 23.11.-6.12) aikana tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 3002 uutta tapausta, mikä on 132 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 54 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla ilmaantuvuus oli 57 tapausta.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 48-49) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 6136 uutta tapausta, mikä on 1895 tapausta enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 111 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 77 tapausta.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,05-1,25 (90 % todennäköisyysväli).
Uusista tartunnoista neljännes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa.

Viikolla 49 analysoitiin noin 13 000–22 000 näytettä päivittäin. Positiivisten tapausten osuus testatuista näytteistä oli noin 2,3 %.

Ikääntyvien tartunnat ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä kasvussa

Valtaosa tartunnoista todetaan edelleen nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Viikolla 49 kaikista tapauksista noin 72 % todettiin alle 50-vuotiailla ja 40 % alle 30-vuotiailla.

Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnan saaneista on nyt noin 15 %. Osuus on noussut viikossa kolme prosenttiyksikköä. Ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluvien yli 70-vuotiaiden osuus tartunnan saaneista oli yli 8 %. Tämä on kolmisen prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisellä viikolla. 

Sairaalahoidossa oli 9.12. yhteensä  233* potilasta, joista tehohoidossa 27 potilasta. Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 20 000, mikä on lähes 70 % todetuista tartuntatapauksista. Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 29 572 koronavirustartuntaa. Tautiin liittyvien kuolemien määrä on viime viikkoina noussut: 9. joulukuuta mennessä kuolemia oli todettu 433.

* Korjattu klo 19:20 sairaalahoidossa olevien potilaiden määräksi 233.

Tartunnanlähde selviää hieman aiempaa useammin myös pääkaupunkiseudulla

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin viikolla 49 selvitettyä noin 60 % tapauksista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella tartunnanlähde selvisi aiempaa useammin eli yli puolessa tapauksista.

Selvitetyistä tartunnoista noin puolet tapahtui kotona samassa taloudessa asuvien kesken. Työpaikalla tartunnan sai noin 15 %, ravitsemisliikkeissä noin 2 % ja harrastusten yhteydessä noin 3 % tartunnan saaneista.

Oppilaitoksiin jäljitettiin noin 4 % ja varhaiskasvatukseen noin prosentti tapauksista. Kunnat ovat raportoineet 4.12. mennessä tiedot yhteensä 35 349 perusopetuksessa ja toisella asteella altistuneesta henkilöstä, joista 446 (1,3 %) oli saanut tartunnan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt tietoa syyslukukauden alusta lähtien. 

Suositukset ja rajoitukset purevat myös joukkoaltistuksiin

Joukkoaltistuksia on Suomessa edelleen paljon, ja niitä raportoitiin viikolla 49 lähes jokaisesta sairaanhoitopiireistä. Noin kolmannes joukkoaltistustilanteista oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. On tärkeää, että ihmiset noudattavat annettuja alueellisia suosituksia ja rajoituksia, jotta joukkoaltistumiseen johtavat tilanteet vähenevät.

Noin joka kymmenes kaikista joukkoaltistumisista tapahtui sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, noin viidennes harrastustoiminnassa ja noin kolmannes oppilaitoksissa. Varhaiskasvatuksessa joukkoaltistuksia oli noin 16 %. Päiväkodeissa ja oppilaitoksissa isot joukkoaltistukset ovat johtaneet vain harvoihin jatkotartuntoihin. Yksityisissä juhlissa tapahtui 6 % ja ravitsemisliikkeissä noin 3 % joukkoaltistumisista. 

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla:

Lisätietoja:

Taneli Puumalainen, ylilääkäri, [email protected] (epidemiatilanne)
Kari Auranen, johtava tutkija, THL, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun