Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Fortfarande ganska få nya fall av coronavirussmitta i Finland – antalet testningar per dag har ökat

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2020 10.00
Pressmeddelande 187/2020

Antalet nya fall av coronavirussmitta är fortfarande relativt litet på riksnivå, även om incidensen nu har stigit jämfört med de låga siffrorna i början av juli.

Under den senaste uppföljningsveckan (vecka 33, tiden 10.8–16.8) anmäldes 131 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar. Under föregående vecka (vecka 32, tiden 3.8 –9.8) anmäldes 168 nya fall.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,30–1,50 (sannolikhetsintervallet 90 %). 

Vecka 33 var incidensen av nya fall 2,4 per 100 000 invånare. Under en period på två veckor (veckorna 32–33, perioden 3.8–16.8) var den sammanlagda incidensen av nya fall 5,4 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden (veckorna 30–31, perioden 20.7–2.8) var incidensen 2,5 fall per 100 000 invånare.
 
De fall som har konstaterats i Finland härstammar fortsättningsvis både från Finland och från utlandet. Det har kommit smitta till Finland från flera olika länder. En del av de nya fallen hänför sig till kända smittkedjor och till sådana klustersmittor som följs upp, men i vissa fall är smittkällan okänd. Smittkedjorna i alla nya fall spåras noggrant och man strävar på så sätt efter att förebygga nya infektioner så effektivt som möjligt.

Den senaste rapporten från gruppen för lägesbilder och modeller och de tidigare rapporterna finns på THL:s webbsidor:

Den 19 augusti 2020 uppgick det sammanlagda antalet coronavirusfall i hela Finland till 7 805. Sammanlagt 334 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats. Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 7 100, det vill säga över 90 procent av de konstaterade infektionsfallen. 

Den 19 augusti 2020 vårdades sammanlagt 8 patienter på sjukhus, och av dessa var ingen i intensivvård. Antalet patienter i sjukhusvård har hållits på låg nivå från början av juli.

Under den senaste uppföljningsperioden var epidemiläget fortfarande lugn i största delen av sjukvårdsdistrikten. Inom tio sjukvårdsdistrikt har inga nya fall konstaterats under den senaste uppföljningsperioden på sju dagar. Incidensen per vecka minskade eller förblev oförändrad i de flesta regioner. Incidensen minskade också i Helsingfors, Nylands och Egentliga Finland, där det har konstaterats flest infektioner under de senaste veckorna. 

Laboratorierna har för närvarande fortfarande kapacitet att ta över 14 000 test per dag. Under de senaste två veckorna (veckorna 32-33) har antalet coronavirustestningar ökat till 6000–11000 per dag. Andelen positiva prov på riksnivå är fortfarande lågt.  

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen