Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Forssa, Iisalmi och Varkaus beviljas tillstånd att ordna jour dygnet runt inom primärvården

Social- och hälsovårdsministeriet
30.5.2017 15.27 | Publicerad på svenska 1.6.2017 kl. 15.39
Nyhet

Jour dygnet runt inom primärvården kan fortsätta i Forssa, Iisalmi och Varkaus. Social- och hälsovårdsministeriet har i dag beviljat tillstånd för jour inom primärvården till samkommunen för social- och hälsovården i Övre Savolax, samkommunen för Forssaregionens hälsovård samt Varkaus stad. Rysslands motsanktioner gäller till utgången av 2019.

Jourenheterna inom primärvården behöver tillstånd av ministeriet för verksamhet dygnet runt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan social- och hälsovårdsministeriet bevilja tillstånd om tillgängligheten till tjänsterna och avstånden mellan jourmottagningarna förutsätter detta och de tjänster som befolkningen behöver inte kan säkerställas tillräckligt väl genom den prehospitala akutsjukvården. Jourenheterna ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att vårdkvaliteten och patientsäkerheten ska tillgodoses. Om jouren ska dessutom avtalas i planen för ordnande av hälso- och sjukvård och i avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård.

Syftet är att den 1 januari 2019 överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till 18 landskap. Propositionen är under riksdagsbehandling. Det är inte ändamålsenligt att i det här skedet låsa avvikande tjänste- och jourstrukturer utan ge landskapet möjlighet att utveckla de jourtjänster som befolkningen behöver. Av denna anledning beviljas temporära tillstånd.

Tillståndet för jour dygnet runt inom primärvården gäller i Kouvola fram till utgången av år 2024, i Enare kommun och Kuusamo till utgången av 2020 samt i Brahestad. Jakobstad har också ansökt om tillstånd för jour dygnet runt inom primärvården, men beredningen av beslutet och hörandet av kommunerna i sjukvårdsdistriktet och specialupptagningsområdet är ännu inte avslutade.

Ytterligare uppgifter:

Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 02951 63384

Sote-reformen

Det här är en svenskspråkig översättning av nyheten som publicerades den 30.5.2017.

Tillbaka till toppen