Hoppa till innehåll
Media

Förslag om ett nytt nationellt ämbetsverk för tillsynen över social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2021 13.58
Nyhet

En arbetsgrupp inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslår att uppgifterna med tillstånd, styrning och tillsyn inom social- och hälsovård ska koncentreras till ett nytt nationellt tillsynsverk för social- och hälsovården. 

Det föreslås att det nya ämbetsverket ska sköta Valviras uppgifter i sin helhet och de uppgifter inom ansvarsområdena för basservice, rättsskydd och tillstånd som nu sköts av regionförvaltningsverken under social- och hälsovårdsministeriets styrning. Uppgifterna gäller den tillsyn inom social- och hälsovården, miljö- och hälsoskyddet och alkoholförvaltningen som säkrar klient- och patientsäkerheten och livsmiljöns sundhet. Den här lösningen är den bästa med tanke på de aktuella behov som gäller utvecklingen av tillsynen över social- och hälsovården. 

Enligt arbetsgruppen borde tillsynsverket inrättas så fort som möjligt. Syftet med inrättandet av tillsynsverket är att skapa en grund för den fortsatta utvecklingen av tillsynsuppgifterna.

Arbetsgruppen föreslår att de nya tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i huvudsak ska koncentreras till det nya tillsynsverket. Enligt arbetsgruppen borde myndigheterna inom förvaltningsområdet också tillsammans utveckla samarbetet och kunnandet ytterligare. 

Om tillsynsverket förverkligas anser arbetsgruppen att man borde fortsätta med att utreda möjligheterna att även överföra regionförvaltningsverkenas arbetsskyddstillsyn till det nya nationella tillsynsverket. Om arbetsskyddstillsynen ska skötas av det nationella tillsynsverket förutsätts det dock en mer omfattande utredning som beaktar en eventuell större totalreform av regionförvaltningen och förändringar i andra verksamhetsmiljöer.  

Den 19 oktober 2020 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet en intern arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att omorganisera tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetsgruppen avslutade sitt arbete vid utgången av september. 

Ytterligare information:

Satu Koskela, arbetsgruppens ordförande, [email protected] 

Tillbaka till toppen