Hoppa till innehåll
Media

Förslag om att förlänga en del av undantagen i utkomstskyddet för arbetslösa till utgången av 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.42 | Publicerad på svenska 22.10.2021 kl. 13.59
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att vissa av de ändringar i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa som gäller till utgången av november 2021 förlängs till utgången av 2022. 

Syftet med propositionen är att förenkla verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa och på så sätt minska den arbetsmängd som behandlingen av förmånsansökningar medför.

I propositionen föreslås att den särskilda jämkningsperioden och den beräknade lön som hänger samman med den inte ska tillämpas före år 2023. Dessutom föreslås det att arbetslöshetsförmånen på basis av ansökan fortfarande temporärt ska kunna betalas ut i förskott för högst sex månader.

Höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa föreslås upphöra. Undantagen från rörlighetsunderstöd och jämkningen av företagsinkomster föreslås också upphöra.


Ytterligare information

Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 029 516 3435

Tillbaka till toppen