Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om användningsavgifterna för Kanta-tjänsterna har uppdaterats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2022 11.16
Pressmeddelande 237/2022

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om ändringarna i den förordning som gäller användningsavgifter för Kanta-tjänsterna. Användningsavgifter tas ut hos tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården och hos apotek.

Avgiftsbeloppen ändras inte, utan motsvarar nivån för 2022. I förordningen har gjorts innehållsmässiga ändringar på grund av att ansvaret för ordnandet av social- och hälsovård övergår till välfärdsområdena. Dessutom har bestämmelserna om användningsavgifterna i landskapet Nyland preciserats så, att den invånarbaserade användningsavgiften för offentlig hälso- och sjukvård tas ut hos välfärdsområdena och Helsingfors stad, men inte hos HUS-sammanslutningen. 

Ytterligare information

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 702, [email protected]

Tillbaka till toppen