Hoppa till innehåll
Media

Förordning förtydligar ansvaren inom studerandehälsovården och planeringen av rådgivningsverksamheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.36
Pressmeddelande

Förordningen om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga har uppdaterats närmare. Ansvaren och rättigheterna inom studerandehälsovården förtydligas. Den regionala rådgivningsbyråplanen och elevhälsoplanen ersätter de kommunala handlingsplanerna. 

Den uppdaterade statsrådsförordningen betonar på ett tydligare sätt behovsorienteringen i fråga om tjänsterna vid mödra- och barnrådgivningen samt skol- och studerandehälsovården. I förordningen beskrivs också tydligare ansvaren inom studerandehälsovården, innehållet i tjänsterna och de studerandes rätt till tjänster. Tjänsternas innehåll har inte ändrats. Det blir allt lättare för de studerande att följa upp hur deras rättigheter tillgodoses. Rådgivningen om sexuell och reproduktiv hälsa ska vid sidan av att främja individens sexuella och reproduktiva hälsa i fortsättningen även främja individens fertilitetsförståelse samt omfatta sexuell mångfald och könsmångfald. 

När ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs till välfärdsområdena upphör kommunernas skyldighet att utarbeta ett enhetligt handlingsprogram för rådgivningsverksamheten, skol- och studerandehälsovården samt den förebyggande mun- och tandvården för barn och unga. I fortsättningen ska välfärdsområdena utarbeta en regional rådgivningsbyråplan och en regional elevhälsoplan. Planerna fogas till den regionala välfärdsplanen för barn och unga enligt barnskyddslagen.

I och med den uppdaterade förordningen beaktas de förändringar som social- och hälsovårdsreformen, reformen av yrkesutbildningen och den utvidgade läroplikten för med sig. Förslaget till förordning var på remiss under sommaren 2021 och på nytt under perioden 25.10–21.11.2022.

Den 20 december 2022 fattade statsrådet beslut om ändring av statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga. Den uppdaterade förordningen träder i kraft den 1 januari 2023.

Mer information:

Pia Suvivuo, specialsakkunnig (rådgivningsbyråer och sexuell hälsa)
Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman (studerandehälsovård och regionala planer)
Titta Honkala, jurist (fr.o.m. 28.12)

E-postadresserna har formen [email protected]


 

Tillbaka till toppen