Hoppa till innehåll
Media

För tjänsterna för mammor med missbruksproblem utlyses statsunderstöd för 3 miljoner euro

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2023 11.31 | Publicerad på svenska 27.1.2023 kl. 8.26
Nyhet

I år kan man ansöka om 3 miljoner euro i statsunderstöd för tjänster för mammor med missbruks-problem. Ansökningstiden börjar den 25 januari och slutar den 8 mars 2023.

Statsunderstödet riktas till tjänster vars målgrupper är gravida, nyblivna mammor och de mammor i spädbarnsfamiljer som missbrukar berusningsmedel, deras eventuella partner och eventuella andra barn i familjen. Statsunderstöd beviljas inte enbart för alkohol- och drogavgiftning, utan det är fråga om mångsidig vård och rehabilitering i samband med missbruksproblem.

Sökanden kan vara en privat eller offentlig tjänsteproducent, en sammanslutning av dessa eller en takorganisation. Privata tjänsteproducenter ska ha det tillstånd att tillhandahålla tjänster som bevil-jas av tillståndsmyndigheten.

Ansökningarna behandlas vid både social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Statsunderstöden är i första hand avsedda för de kostnader som uppkommer år 2023.

Ytterligare information

Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581, [email protected]

Joonas Peltonen, enhetschef, tfn 029 524 7947, [email protected]
 

Tillbaka till toppen