Hoppa till innehåll
Media

För tjänster för mammor med missbruksproblem utlyses statsunderstöd för 900 000 euro

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2022 15.17 | Publicerad på svenska 6.6.2022 kl. 14.42
Nyhet
Vauvan kengät

För detta år beviljar social- och hälsovårdsministeriet ytterligare statsunderstöd för tjänster för mammor som använder berusningsmedel. Understödet är avsett för de tjänsteproducenter som redan har beviljats statsunderstöd för detta ändamål i år. De understöd som kan sökas omfattar sammanlagt 900 000 euro.

Understödet kan användas till kostnader som uppstår 1.6.–31.12.2022. Statsunderstödet beviljas inte endast för avgiftningsvård, utan stödet gäller missbrukarrehabilitering som helhet med heltäckande vård och rehabilitering. Målgruppen för tjänsterna är gravida kvinnor, nyblivna mammor och mammor i spädbarnsfamiljer med missbruksproblem och deras eventuella partner och andra barn i familjen.  

Ansökningarna behandlas av social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. I ansökan ska man meddela hur stor den kommunala finansieringen för tjänsterna är i den egna budgeten. Vid helhetsbedömningen av ansökningarna gäller följande kriterier: 

  • Målgruppen för tjänsterna är gravida kvinnor, nyblivna mammor och mammor i spädbarnsfamiljer med missbruksproblem och deras eventuella partner och andra barn i familjen. I ansökan ska ges en beskrivning av en klar verksamhetsmodell för målgruppen. 
  • Ett annat krav är att sökanden har tidigare erfarenhet av och specialkompetens i att tillhandahålla tjänster för målgruppen i fråga.
  • Med tjänsterna avses missbrukarrehabilitering bestående av heltäckande vård och rehabilitering. Statsunderstöd beviljas också för annat än avgiftningsvård, som endast är en del och en viss fas av rehabiliteringen.
  • Dessutom beaktas den geografiska täckningen och klienternas lika möjligheter att använda sig av specialtjänsterna. 

Ansökningstiden börjar den 3 juni 2022 och går ut den 31 juli 2022 kl. 16.15. Ansökningar som inkommer efter att ansökningstiden gått ut behandlas inte. I ansökningsblanketten anges alla obligatoriska bilagor som ska lämnas in i samband med ansökan. 

Ansökan sänds per e-post till både social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds registratorskontor. De har adresserna [email protected] respektive [email protected] De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Utlysningen av understödet och nödvändiga blanketter finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.    

Mer information:

Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581, [email protected] 

Joonas Peltonen, enhetschef, tfn 029 524 7947, [email protected] 
 

Tillbaka till toppen