Hoppa till innehåll
Media

Folkhälsodelegationen tillsattes i en ny sammansättning efter en lång paus

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 14.30
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte folkhälsodelegationen för mandattiden 1.8.2020–31.7.2023.

Delegationen har långa anor i Finland. Den nu tillsatta folkhälsodelegationen är dock den första sedan år 2015.

Under denna mandatperiod har delegationen till uppgift att i synnerhet: 

  • styra och följa genomförandet av statsrådets principbeslut om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030,
  • samordna och följa genomförandet av åtgärderna för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering,
  • verka som sakkunnig i servicestrukturreformen inom social- och hälsovården särskilt med tanke på främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet samt minskandet av ojämlikhet,  
  • skapa permanenta strukturer för sektorsövergripande främjande av välfärd, hälsa och säkerhet på nationell nivå samt
  • lägga fram ett förslag till en framtida lagstadgad struktur för det förvaltningsövergripande samarbetet för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet.

Bestämmelser om folkhälsodelegationen och dess uppgifter finns i folkhälsolagen samt i förordningen om folkhälsodelegationen.

Delegationen har till uppgift att följa utvecklingen av välfärden och folkhälsan samt genomförandet av social- och hälsovårdspolitiken, utveckla den riksomfattande social- och hälsovårdspolitiken och bygga upp samarbete som främjar välfärd och hälsa mellan olika förvaltningsområden, organisationer och andra aktörer.

Under delegationen finns sektioner genom vilka till exempel frivilligorganisationer och sakkunniga görs delaktiga i arbetet. Delegationens arbete är nätverksbaserat och delaktiggörande. I arbetet utnyttjas innovativa och experimentella arbetssätt, såsom workshoppar, crowdsourcing och digitala verktyg.

Ordförande för delegationen är social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila och i delegationen finns en bred representation från andra ministerier, ämbetsverk, inrättningar, kommuner och organisationer.

Mer information:

Taru Koivisto, direktör, [email protected]
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen