Hyppää sisältöön
Media

Kansanterveyden neuvottelukunta asetettiin pitkän tauoan jälkeen uudessa kokoonpanossa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2020 14.30
Tiedote 159/2020

Valtioneuvosto on asettanut kansanterveyden neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.8.2020–31.7.2023.

Neuvottelukunnalla on pitkät perinteet Suomessa. Nyt asetettu kansanterveyden neuvottelukunta on kuitenkin ensimmäinen vuoden 2015 jälkeen.

Tällä toimikaudella neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti: 

  • ohjata ja seurata Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 - valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa,
  • koordinoida ja seurata pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteiden toimeenpanoa,
  • toimia asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa erityisesti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen sekä eriarvoisuuden kaventamisen näkökulmasta,
  • luoda pysyvät rakenteet kansallisen tason poikkihallinnolliselle hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiselle sekä
  • tehdä ehdotus tulevaksi lakisääteiseksi poikkihallinnollisen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen yhteistyön rakenteeksi.

Kansanterveyden neuvottelukunnasta ja sen tehtävistä säädetään kansanterveyslaissa sekä asetuksessa kansanterveyden neuvottelukunnasta. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata hyvinvoinnin ja kansanterveyden kehitystä sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutumista, kehittää valtakunnallista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja rakentaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden tahojen kesken. 

Neuvottelukunnan alaisuudessa toimii jaostoja, joiden kautta työhön osallistetaan mukaan esimerkiksi kansalaisjärjestöjä ja asiantuntijoita. Neuvottelukunnan työskentely on verkostomaista ja osallistavaa. Siinä hyödynnetään innovatiivisia ja kokeilevia työtapoja kuten esimerkiksi työpajoja, joukkoistamista ja sähköisiä työkaluja.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä, ja siinä on laaja-alainen edustus muista ministeriöistä, virastoista, laitoksista, kunnista ja järjestöistä.

Lisätietoja:

johtaja Taru Koivisto, [email protected]
neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, [email protected]

Sivun alkuun