Hoppa till innehåll
Media

Flera förordningar uppdateras för att motsvara det nya organiseringsansvaret för social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.22 | Publicerad på svenska 21.12.2022 kl. 10.52
Pressmeddelande

Flera av statsrådets och social- och hälsovårdsministeriets förordningar uppdateras för att de från och med den 1 januari 2023 ska motsvara den nya anordnarstrukturen och organiseringsansvaret av social- och hälsovården. Samtidigt görs vissa innehållsmässiga förändringar i några av förordningarna.

Det föreslås att skyldigheten att använda en viss metod för screening under tidig graviditet för att upptäcka kromosomavvikelser ska strykas ur statsrådets förordning om screening. Lagstiftningen ändras för att förordningen inte ska förhindra att nya metoder införs på ett kontrollerat sätt.

I statsrådets förordning om administrationen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård införs det en bestämmelse om skälighet som gäller statliga ansökningar om ersättning som lämnas in efter den fastställda tidsfristen.

I övrigt är ändringarna i förordningarna huvudsakligen tekniska. Med dem överförs skyldigheter som tidigare hört till kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena och i tillämpliga delar till Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. 

Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Mer information:

Liisa Holopainen, regeringssekreterare, [email protected]

Tillbaka till toppen