Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet informerar
Finansiering för regional utveckling av arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet
10.11.2020 9.14
Pressmeddelande

Programmet ARBETE2030 har beviljat finansiering för tre regionala piloter där man testar nya utvecklingsmetoder för arbetslivet på olika håll i Finland. Södra Savolax och Lapplands regionala piloter samt Norra Savolax och Norra Karelens NMT-centralers gemensamma regionala pilot beviljades finansiering för perioden 2020–2021. 

Piloterna samarbetar med andra projekt och aktörer som behandlar samma tema. Eventuella samarbetsparter är till exempel företag, läro- och forskningsinrättningar och myndigheter i regionen. 

I samband med piloterna testas även en handlingsmodell där en så kallad arbetslivscoach ger råd, coachar och aktiverar utvecklingen av arbetslivet på arbetsplatsen och skapar ett nätverk av olika arbetslivsaktörer i regionen.

Utifrån erfarenheterna av de regionala piloterna är avsikten att skapa en modell för utvecklingsverksamhet inom det regionala arbetslivet till stöd för företagen och andra organisationer.

ARBETE2030 är ett projekt inom regeringsprogrammet vars åtgärder påverkar sysselsättningen, ekonomin, välbefinnandet i arbetet och fortsatta arbetskarriärer. Syftet ärt att höja Finland till den digitala tidsperiodens ledande arbetslivsinnovatör och välbefinnandet i arbetet i Finland till det bästa i världen före 2030. 

”Vi har ställt upp ambitiösa mål för programmet. De kan uppnås om det programenliga arbetet utförs både nationellt och regionalt. Tanken med regionala piloter är att förankra och nyttiggöra kompetensen i det egna området. Samtidigt kan regionens egna styrkor och speciella drag tas i beaktande på bred front, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen som är ansvarig minister för programmet ARBETE2030.

Läs mer om programmet:

Mer information

Tuomo Alasoini, forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2577, [email protected]
Liisa Hakala, direktör vid SHM, tfn 0295 163 566, [email protected]