Hoppa till innehåll
Media

EU:s covidintyg får fortsätta beviljas fram till den 30 juni 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2022 13.18
Pressmeddelande
koronatodistus

Genom EU:s nya förordning förlängs användningen av EU:s digitala covidintyg med ett år till den 30 juni 2023. Avsikten är att garantera fri rörlighet inom EU även om coronaläget skulle bli sämre. Resenärer måste fortfarande ta reda på om det land dit de reser kräver covidintyg för att komma in i landet eller för att använda tjänster.

EU:s digitala covidintyg togs i bruk första gången i juni 2021. Till en början gällde användningstiden till den 30 juni 2022. Förordningens giltighetstid förlängs nu med ett år, men behovet att förlänga den ytterligare kommer att bedömas på nytt redan om ett halvt år. EU strävar efter att slopa covidintygen genast när epidemiläget tillåter. 

Förfarandena och kraven i fråga om covidintyg vid gränsövergång varierar mellan länderna. Anvisningar och restriktioner gällande resor i EU-länderna finns samlade på webbplatsen Re-open EU. Varje medlemsland bestämmer genom sin egen lagstiftning hur covidintyget används nationellt.

I Finland fås EU:s digitala covidintyg fortfarande från Kanta-tjänsten eller via hälso- och sjukvården i hemkommunen. Covidintyg kan fortfarande fås också ifall Finland slutar kräva intyg vid sina egna gränser. 

Mer information

Medborgarnas frågor om covidintyget i Kanta-tjänsten

Allmän rådgivning:

  • Kanta-tjänstens kundservice: [email protected]
  • Obs! Kanta-tjänstens kundservice kan inte kontrollera eller korrigera personliga hälsouppgifter. I sådana fall ska du vara i kontakt med den enhet inom hälso- och sjukvården där du fått vård.

Fel eller brister i covidintyg:

  • Hälso- och sjukvården: organisationen som har gett vaccinet eller tagit covid-19-testet

Utländska krav på covidintyg samt rederiernas och flygbolagens intygspraxis:

  • mållandets webbplats om covid-19
  • rederiets eller flygbolagets webbplats och kundbetjäningskanaler
  • Re-open EU 

Kontaktinformation till medierna

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, [email protected], social- och hälsovårdsministeriet
 

Tillbaka till toppen