Hoppa till innehåll
Media

EU:s coronatestintyg och intyget om tillfrisknande kommer till Mina Kanta-sidorna den 14 juli

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 11.00
Pressmeddelande 196/2021

EU:s coronaintyg kompletteras. Testintyget och intyget om tillfrisknande kommer att finnas på Mina Kanta-sidorna från och med den 14 juli. EU:s coronavaccinationsintyg har funnits på Mina Kanta-sidorna sedan den 22 juni.

EU:s coronaintyg kan användas vid gränsövergångssituationer inom EU. Målet är att göra det enklare att röra sig tryggt och fritt i EU. Varje EU-land kan själv besluta om eventuella andra användningsändamål för intyget.

Man ska själv före resan utreda vilket EU-coronaintyg som behövs för gränsövergången till mållandet.  EU:s coronavaccinationsintyg kan räcka för gränsövergång. 

  • EU:s coronavaccinationsintyg syns på Mina Kanta-sidorna när en person har fått covid-19-vaccin. I intyget anges vilket vaccinpreparat som getts senast, datum för när det getts samt antalet givna vaccindoser. Om man har fått två vaccindoser, anges i intyget endast preparatets namn för den senaste vaccindosen.
  • EU:s testintyg fås via Mina Kanta-sidorna när man deltagit i ett covid-19-test och fått ett resultat. Intyget syns på Mina Kanta-sidorna utgående från det nyaste testresultatet. 
  • EU:s intyg om tillfrisknande fås via Mina Kanta-sidorna efter att man haft coronavirussjukdomen och insjuknandet har bekräftats med ett positivt PCR-testresultat. Det finns två sorters coronatester: PCR-tester och snabbtester (antigentest). Resultat av snabbtest duger inte som bevis på att man har haft coronavirussjukdom.

De coronatester som behövs för resande görs inom den privata hälso- och sjukvården

Enligt den nationella testningsstrategin för covid-19 ska de coronatester som utförs på grund av resor från Finland till utlandet i regel genomföras inom den privata hälso- och sjukvården. Dessa coronatester är avgiftsbelagda.

De tester som utförs när man återvänder till Finland är dock avgiftsfria inom den offentliga hälso- och sjukvården. Det lönar sig att reservera testet på förhand, till exempel via FINENTRY-tjänsten.

FPA ersätter inte de coronatester som gjorts inom den privata hälso- och sjukvården av reseskäl. I enlighet med sjukförsäkringslagen ersätter Folkpensionsanstalten coronatester endast för personer med symtom samt i exponeringssituationer även coronatester för symtomfria personer på läkarordination, i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds anvisningar.

Alla EU-intyg är avgiftsfria. Man får ett EU-testintyg via Mina Kanta-sidorna också för coronatester som gjorts inom den privata hälso- och sjukvården.

Det är skäl att i allmänhet iaktta särskild försiktighet då man reser. Före resan ska man noggrant kontrollera läget i mållandet och före returresan läget i Finland samt anvisningarna om covid-19. Coronavirussituationen kan snabbt förändras i olika länder och regioner.

Resenären ska utreda mållandets kriterier för testresultatets giltighet

Testresultatet börjar gälla från provtagningstidpunkten eller från början av det dygn då provet har tagits.

  • Enligt EU-förordningens rekommendation möjliggör ett negativt testresultat resor på basis av snabbtest 48 timmar efter provtagningen och av PCR-test 72 timmar efter provtagningen.
  • Ett intyg om tillfrisknande gäller enligt rekommendationen tidigast 11 dygn och högst 180 dygn efter det att personen har fått ett positivt resultat på ett coronatest.
  • Coronavaccinationsintyget är i kraft i 12 månader.

Både testintyget och intyget om tillfrisknande innehåller begränsningar i fråga om giltigheten. Resenären ska själv utreda eventuella aktuella kriterier för gränsövergång i mållandet i fråga om den testmetod som använts och testresultatets giltighetstid. Reseanvisningarna och resebegränsningarna för EU-länderna finns samlade på webbplatsen Re-Open Europe.

Innan resenären åker iväg ska hen ladda ner intyget från Mina Kanta-sidorna. Om personen inte kan ladda ner intyget, ska hen kontakta den vårdande hälso- och sjukvårdsorganisationen och begära ett utskrivet intyg. Det utskrivna intyget ska innehålla motsvarande uppgifter som EU:s coronaintyg.

Ytterligare information

Medborgarnas frågor om coronaintygen på Mina Kanta-sidorna:

Mina Kanta-sidornas kundtjänst: [email protected]

Frågor om fel eller brister i coronaintygen:

  • i fråga om vaccinationsintyg den organisation inom hälso- och sjukvården som har gett vaccinet
  • I fråga om coronatester den organisation som tagit coronatestet

Frågor om utländska krav på coronaintyg samt fartygs- och flygbolagens intygspraxis:

  • mållandets webbplats för coronafrågor eller fartygs- och flygbolagets webbplats och kundbetjäningskanaler

Kontaktuppgifter för medier:

Vi ber medierna ta kontakt med organisationernas centraliserade kommunikation i enlighet med den bifogade ansvarsfördelningen.

FPA: [email protected]
Mina Kanta-tjänsten och genomförandet av coronaintygen på Mina Kanta-sidorna

Institutet för hälsa och välfärd: [email protected] 
Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister, registrering av yrkesutbildade personer, uppgifternas regionala täckning, verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården, vaccinationer som getts utomlands, pappersblanketter, applikationen för kontroll av intyg

Social- och hälsovårdsministeriet: [email protected] 
finansieringen av coronaintyget, helhetsplanen, tekniska egenskaper, juridiska frågor, EU-beredning, användningsändamål, intyg som en del av inresan, bekämpning av covid-19-smitta i gränsöverskridande trafik, inresemodell, praxis i andra länder, lagen om smittsamma sjukdomar, regeringspropositionen om gränserna

Tillbaka till toppen