Hoppa till innehåll
Media

EU:s hälsoministrar håller videokonferens den 12 mars kl. 16 på grund av coronavirussituationen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2020 14.10 | Publicerad på svenska 12.3.2020 kl. 17.32
Pressmeddelande

Rådet (hälso- och sjukvård) håller en extrainsatt videokonferens torsdagen den 12 mars på grund av den situation som det nya coronaviruset orsakat. Vid rådsmötet representeras Finland av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Vid mötet diskuterar EU-ländernas hälsoministrar den gemensamma lägesbilden samt uppföljningen och utvärderingen av den.

Hälso- och sjukvårdsrådet har hållit två extra möten på grund av coronavirussituationen. Det första hölls den 13 februari 2020. Då antogs rådets slutsatser om EU:s beredskapsåtgärder och samordning av åtgärderna med anledning av coronaviruset.

I mötet deltar också representanter för Världshälsoorganisationen (WHO), Europeiskt centrum för förebyggande och bekämpning av sjukdomar (ECDC), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa (DG Sante) och andra generaldirektorat.

Ytterligare information:

Veli-Mikko Niemi, överdirektör, tfn 0295 163 425, 046 921 0285

Tillbaka till toppen