Hoppa till innehåll
Media

EU-ministrarna diskuterar psykisk hälsa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2022 9.10
Pressmeddelande

På agendan för EU:s hälsoministermöte finns bland annat psykisk hälsa, anskaffning av vacciner och cancerscreening. Vid mötet i Bryssel fredagen den 9 december representeras Finland av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. 

Den psykiska hälsan är temat för lunchen på ministermötet. Finland har lyft fram temat på EU-nivå i många år och stöder beredningen av unionens strategi för psykisk hälsa och övriga åtgärder som främjar psykisk hälsa såsom handlingsplanen och temaåret om psykisk hälsa. Ur Finlands synvinkel är det viktigaste att förebygga psykiska problem och att sprida information om främjandet av den psykiska hälsan. 

”Ungdomarna är en särskilt viktig målgrupp när det gäller främjandet av den psykiska hälsan. I arbetet är det viktigt att beakta hur sociala medier och internet påverkar den psykiska hälsan”, säger minister Kiuru. 

Under EU-ministermötets lunchdiskussioner fattas inga beslut, men diskussionerna väger tungt inom EU.   

Anskaffningen av vacciner och cancerscreeningarna

Hälsoministrarna diskuterar också förfarandet för anskaffningen av vacciner mot covid-19. EU:s gemensamma upphandlingar under pandemin har som helhet lyckats bra. Finland understöder det fortsatta EU-samarbetet vid anskaffningen av vacciner och tryggandet av tillgången till nödvändiga läkemedel och material. Samtidigt ska man också fortsätta med de nationella upphandlingsförfarandena.  

Ministrarna har också för avsikt att godkänna rådets nya rekommendation om cancerscreening. Den nya rekommendationen ersätter den rekommendation om cancerscreening som rådet gav år 2003. Syftet med den nya rekommendationen är att öka antalet screeningar, att screeningarna ska omfatta flera målgrupper och cancerformer och att cancern ska upptäckas i ett tidigt skede. Avsikten är också att förbättra uppföljningen och utbytet av information. Man strävar efter att öka screeningen bland annat för bröst-, tarm- och livmoderhalscancer. Finland kan godkänna rekommendationen. Samtidigt betonar dock Finland vikten av att satsa på förebyggande, till exempel att främja hälsosamma kostvanor och minska tobaksrökningen och alkoholanvändningen.  

Ytterligare information:


Jenny Suominen, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 387
Pasi Korhonen, direktör för internationella ärenden, tfn 0295 163 175
E-postadresserna har formen [email protected]

Tillbaka till toppen