Hoppa till innehåll
Media

Energifattigdomen och de ukrainska flyktingarnas integrering på arbetsmarknaden på agendan för EU:s ministermöte om sysselsättning och sociala frågor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2022 10.02
Pressmeddelande 236/2022

EU-ländernas ministrar med ansvar för sysselsättning och det sociala området sammanträder för ett informellt ministermöte i Prag 13.–14.10.2022. Finlands representant vid mötet är social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Temat för den första dagen är de ukrainska flyktingarnas sysselsättning. Den andra dagen ska man diskutera de sociala konsekvenserna av de stigande energipriserna. 

Inom ramen för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter har man kommit överens om att antalet människor med risk för fattigdom och utslagning i EU ska minskas med minst 15 miljoner till år 2030. Både inflationen och de stigande energipriserna hotar att öka fattigdomen.

"Under covid-19-pandemin såg vi att vårt system för social trygghet trots allt fungerar rätt bra också under kriser. De konsekvenser som höjda energipriser har för medborgarna kan delvis lindras också genom den sociala tryggheten. Förutom social trygghet behöver vi dock också riktade åtgärder för att dämpa prishöjningarna, kompensera konsekvenserna av prishöjningarna och spara energi. I det rådande läget är det viktigt att se till att EU-länderna fortsätter arbetet med att främja de sociala målen och minska fattigdomen," säger minister Sarkkinen.

De ukrainska flyktingarna är till största delen kvinnor och barn, och därför är det viktigt att beakta könsperspektivet när man diskuterar sysselsättningen.

"I Finland har vi försökt stödja rekryteringen av ukrainare på olika sätt. Vi har till exempel ordnat rekryteringsevenemang med arbetsgivare för de ukrainska flyktingarna. Evenemangen för arbetsgivare och ukrainare har varit populära. De är det effektivaste sättet att nå dem som har flytt kriget och sammanföra dem med arbetsgivarna. När det gäller att stärka de ukrainska flyktingarnas möjligheter i arbetslivet finns det dock fortfarande mycket att göra i Finland," säger minister Sarkkinen.

Minister Sarkkinen träffar också Spaniens, Norges och Österrikes ministrar under mötet.

Mer information:

Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 040 450 9077
Pasi Korhonen, direktör för internationella ärenden, tfn 0295 163175
Susanna Piepponen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047990

Tillbaka till toppen