Hoppa till innehåll
Media

En expertgrupp ska analysera den insamlade informationen om den långvariga formen av coronasjukdomen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2021 10.40
Pressmeddelande 231/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en Long covid-arbetsgrupp. Gruppens uppdrag är att följa och analysera de uppgifter och erfarenheter både på nationell och på internationell nivå som samlats in beträffande den långvariga formen av coronasjukdomen.  

Det har kommit in många olika slags rapporter om att covid-19 skulle ha orsakat långvariga symtom, arbetsoförmåga och försämrad funktionsförmåga. Finlands och övriga länders vetenskapliga kunskap om den s.k. Long covid-sjukdomen och erfarenheterna av den ökar hela tiden. 

För att få kunskapsbaserad information och för att experterna ska kunna ta ställning krävs det nationell samordning och enhetliga expertanalyser så att man kan reagera och vidta åtgärder på basis av korrekt information och i rätt proportion. 

Expertgruppens mandatperiod är 1.9.2021- 31.12.2022. Gruppens ordförande är Risto O. Roine, professor i neurologi. Medlemmarna har bjudits in till gruppen på basis av samtycke. 

Ytterligare information

Risto O. Roine, professor i neurologi, ordförande för expertgruppen, Finska hjärnan rf, tfn  040 7024 693

Tillbaka till toppen