Hoppa till innehåll
Media

Livslängdskoefficienten fastställd för 2020

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2019 11.54
Pressmeddelande 140/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för 2020. Livslängdskoefficienten är 0,95404.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas 2020 eller därefter med 4,596 procent för personer som är födda 1958. Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas på grund av arbetsoförmåga och som börjar 2020, med undantag av pensionsdelen för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas. Livslängdskoefficienten inverkar dessutom på de familjepensioner, partiella förtida ålderspensioner och arbetslivspensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas nästa år.

Avsikten med livslängdskoefficienten är att i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras anpassa pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensionerna som börjar betalas. Om den genomsnittliga livslängden fortsätter att öka, minskar livslängdskoefficienten månadspensionerna.

Livslängdskoefficienten tillämpades för första gången 2010. Avsikten är att arbetstagare kompenserar livslängdskoefficientens minskande effekt på pensionen genom att fortsätta längre i arbetslivet.

Ytterligare information

Pirjo Moilanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 183, [email protected]

Tillbaka till toppen