Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2016

Social- och hälsovårdsministeriet
17.11.2015 8.17
Pressmeddelande 183/2015

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för år 2016. Livslängdskoefficienten är 0,96800.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas år 2016 eller därefter med 3,2 procent för personer som är födda år 1954. Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas år 2016, med undantag av andelen för pension för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas. Dessutom påverkar livslängdskoefficienten de familjepensioner och avträdesbidrag enligt arbetspensionslagarna som beviljas nästa år.

Avsikten med livslängdskoefficienten är att i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras anpassa pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensionerna som börjar betalas. Om den genomsnittliga livslängden fortsätter att öka, minskar livslängdskoefficienten månadspensionerna.

Livslängdskoefficienten tillämpades för första gången år 2010. Avsikten är att arbetstagare kompenserar livslängdskoefficientens minskande effekt på pensionen genom att fortsätta längre i arbetslivet.

Ytterligare uppgifter

jurist Marko Leimio, p. 029 5163 564, [email protected], [email protected]

Tillbaka till toppen