Hoppa till innehåll
Media

Beloppet av de boendeutgifter som beaktas i bostadsbidraget för pensionstagare höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2019 13.20 | Publicerad på svenska 28.11.2019 kl. 13.26
Pressmeddelande

Det maximala belopp av boendeutgifter som beaktas vid beräkning av storleken på bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 1,4 procent vid ingången av 2020.

Enligt Folkpensionsanstaltens statistik har hyran för pensionstagare som bor i hyresbostad stigit från september 2018 till september 2019 med i genomsnitt 1,4 procent. Efter höjningen uppgår de maximala boendekostnader som beaktas till 6 745–8 360 euro per år beroende på i vilken kommun bostaden ligger.

Beloppet av de separata uppvärmningskostnader och underhållskostnader som beaktas som boendeutgifter höjs. Som uppvärmningskostnader beaktas nästa år månatliga kostnader på 1,32–1,60 euro per kvadratmeter. Som underhållskostnader beaktas 43,28 euro per månad. Beloppet av de vattenkostnader som beaktas förblir på samma nivå som 2019, dvs. 29,42 euro per månad.

Höjningarna motsvarar förändringen i den allmänna kostnadsnivån.

Statsrådet utfärdade i dag den 28 november en förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2020. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Marko Leimio, regeringssekreterare, tfn 02951 63564, [email protected]

Tillbaka till toppen