Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Tammerfors stad informerar
Det internationella jämställdhetspriset för 2021 delas ut i Tammerfors den 22 november

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2021 14.53
Pressmeddelande

I Tammerforshuset i Tammerfors hålls den 22 november 2021 prisgalan för det internationella jämställdhetspriset där pristagaren för år 2021 offentliggörs. Priset tilldelas en person eller aktör som på ett betydande sätt har främjat jämställdheten internationellt. Priset överlämnas av Finlands statsminister Sanna Marin. Det internationella jämställdhetspriset (International Gender Equality Prize) är 300 000 euro. 


”För att främja jämställdheten globalt behövs det effektiva åtgärder och ett målinriktat arbete. Det internationella jämställdhetspriset ökar medvetenheten om och erkännandet för jämställdhetsarbetet, och bidrar också till att skapa förutsättningar för ett globalt arbete för jämställdheten”, konstaterar statsminister Marin.

Förslag om pristagare begärdes i början av året. I år tog man emot över 400 förslag. En oberoende prisnämnd med internationella experter gick igenom förslagen och lade fram sitt eget förslag för Statsrådets slutliga godkännande. Statsrådet delar ut priset vartannat år i samarbete med Tammerfors stad. 

Statsrådet började dela ut priset år 2017 för att hedra Finlands 100 år av självständighet, och i år är det tredje gången priset delas ut. Priset delades ut i Tammerfors för första gången i mars 2018, och då tilldelades priset Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Merkel donerade prissumman till en frivilligorganisation i Niger som arbetar för att främja kvinnors och barns rättigheter. Med prismedlen startade organisationen ett skyddshem för offer för familjevåld i Nigers huvudstad Niamey. År 2019 tilldelades priset organisationen Equality Now, vars arbete för kvinnors rättigheter har gett goda resultat världen över. 

Årets prisgala hålls i Tammerforshuset den 22 november 2021 kl. 15.00-16.30. Festen för inbjudna gäster finns som direktsändning på webben. Anvisningarna om hur man registrerar sig för att se direktsändningen finns på webbsidan om jämställdhetspriset: www.igep.fi/sv. 

Ytterligare infomation

Pirita Ruokonen, statsministerns specialmedarbetare, statsrådets kansli, fö[email protected] (statsministerns kontaktinformation)
Sami Siltanen, projektkoordinator, social- och hälsovårdsministeriet
[email protected] (information om prisgalan)
Iina Ojala, marknadsföringschef, Tammerfors stad, fö[email protected]
 

Tillbaka till toppen