Hoppa till innehåll
Media

Den nationella barnstrategin stärker barns och ungas delaktighet 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2020 11.25
Pressmeddelande

Ett av de centrala målen med den nationella barnstrategin är att lyfta fram barns och ungas egen delaktighet i högre grad. Den parlamentariska kommittén, som bereder barnstrategin, har inför mötet den 2 september utarbetat strategin i synnerhet med fokus på barnets delaktighet.

"Delaktighet är viktigt för oss alla. En förutsättning för delaktighet är rätten till deltagande, som är tryggad med avseende på de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Vi har alla rätt att känna oss delaktiga, även barn och unga”, säger kommitténs ordförande, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

”Genom barnstrategin skapas en god grund för att stärka barns och ungas delaktighet och deltagande i vårt samhälle. Det är viktigt att arbeta tillsammans på bred front för att vi på ett bättre sätt ska kunna göra barns och ungas röst hörd i Finland", fortsätter minister Kiuru.

En publikation om barns delaktighet, som skrivits av Elina Stenvall, doktor i förvaltningsvetenskap, överlämnades till kommittén. I publikationen Deltagande och delaktighet beskrivs de två dimensionerna av delaktighet: dels att tillhöra en grupp, dels möjligheten att påverka frågor som är av betydelse för en själv. 

Publikationen kompletterar det informationsunderlag som används vid beredningen av barnstrategin. Vid beredningen har man tidigare utrett bland annat de förpliktelser som rör de grundläggande och mänskliga rättigheterna som påverkar barnstrategin samt coronakrisens konsekvenser för barns och ungas välfärd.

Mer information

Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin, tfn 0295 161 177

Tillbaka till toppen