Hoppa till innehåll
Media

De positiva resultaten av coronatesterna ökar - vecka 51 var 10,7 procent av testresultaten positiva

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2021 14.02 | Publicerad på svenska 29.12.2021 kl. 14.11
Pressmeddelande 421

Under vecka 51 rapporterades det över 16 200 nya coronafall i Finland, och cirka 13 800 fall under vecka 50. Fram till den 29 december har det rapporterats sammanlagt 172 bekräftade omikronfall. Belastningen inom sjukhusvården och intensivvården förblev oförändrad under julhelgen.

Under de senaste två kalenderveckorna (13.-26.12.) har det konstaterats 542 nya smittfall per hundratusen invånare. Under de två föregående kalenderveckorna (29.11.-12.12.) konstaterades det 362 nya smittfall per hundratusen invånare.

I slutet av vecka 51 vårdades sammanlagt 214 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem 159 på bäddavdelningar och 55 på intensivvårdsavdelningar. Behovet av sjukhusvård har under de senaste veckorna fördelats mera jämnt i hela landet. Totalt 1526 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 28 december. Under två veckor (14.12-28.12) har det rapporterats sammanlagt 82 nya dödsfall, av vilka 82 procent (67 dödsfall) gällde personer i över 70 års ålder.  

Den 29 december hade 77 procent av alla 5 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone två vaccindoser. Den tredje dosen har getts till 19,1 procent av befolkningen som fyllt 5 år. 

I mitten av december kunde kommunerna börja vaccinera de barn i åldrarna 5-11 som hör till riskgrupperna, och den 23 december inledde de coronavaccinationerna av alla barn i åldersgruppen 5-11 år. Före det vaccinerades endast barn över 12 år. 

Under de senaste veckorna har det tagits många coronavirustester. Under vecka 51 togs det över 152 000 tester. Flera testresultat är nu positiva. Av alla de tester som togs förra veckan (20-26.12) var 10,7 procent positiva jämfört med 8,1 procent den föregående veckan. 

Kriterierna för samhällsspridning uppfylls i 20 områden: Landskapet Åland samt Södra Karelens, Södra Österbottens, Södra Savolax, Helsingfors och Nylands (HUS), Östra Savolax, Egentliga Tavastlands, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands, Kymmenedalens, Lapplands, Länsi Pohja, Birkalands, Norra Karelens, Norra Österbottens, Norra Savolax, Päijänne-Häme, Satakunta, Vasa och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

I ett område uppfylls kriterierna för samhällsspridning inte: Kajanalands sjukvårdsdistrikt

Epidemiläget följs upp kontinuerligt, även vid årsskiftet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på en ny rapporteringssida. Den nya webbsidan ersätter coronakartan helt från och med den 1 januari 2022.


Ytterligare information: 

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]                                                                
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]        

Tillbaka till toppen