Hoppa till innehåll
Media

De första statligt finansierade studierna i socialt arbete blir klara i år

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2022 16.37
Nyhet

En starkare forsknings- och kunskapsbaserad socialvård är en viktig del av den förnyade verksamhets- och servicehelheten inom social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar årligen finansiering till forskningsprojekt som bidrar till större användning av forskningsrön inom socialvården och det sociala arbetet och stärker därmed socialvårdens verkningsfullhet. De första besluten om finansiering av forskningsprojekt fattades i slutet av 2020, och projekten slutförs i år.

Aktuella studier i socialt arbete och socialvård presenteras vid seminarier som ordnas gemensamt för utvecklingsprogrammet för socialvården och den statligt finansierade universitetsforskningen i socialt arbete.

De första seminarierna ordnas den 7 oktober och den 9 december. Vid de interaktiva seminarierna diskuteras frågor som de finansierade projekten har lyft fram. Det första seminariet fokuserar på barn- och familjearbete och barnskyddet. Det andra seminariet fokuserar på strukturerna inom social arbete och socialt arbete för vuxna.

Det kommer att ordnas fler seminarier nästa år.

Ytterligare information

Juha Luomala, socialråd, [email protected]
Tia-Maria Kirkonpelto, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen