Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten informerar:
De första intygen över coronavaccination finns nu tillgängliga i Kanta-tjänsten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2021 12.00
Pressmeddelande 143/2021

Det nationella coronavaccinationsintyget finns nu tillgängligt på Mina Kanta-sidorna. Uppgifterna kommer delvis med fördröjning till Mina Kanta-sidorna, vilket innebär att intygen inte syns för alla vaccinerade personer genast.

Det nationella coronavaccinationsintyget innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som en person har fått. Intyget fås redan för den första vaccinationen.

Genom att följa dessa anvisningar får du intyget:

  1. Logga in på kanta.fi med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat.
  2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Du hittar en länk till intygsdelen också på första sidan till Mina Kanta-sidorna.
  3. Tryck på länken ”Kontrollera om du har ett coronavaccinationsintyg (pdf)”. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik i pdf-format.

Det nationella coronavaccinationsintyget som införs i maj fås endast via Mina Kanta-sidorna där den kan visas i elektronisk form eller skrivas ut på papper. Dessutom kan man befullmäktiga en annan myndig person att använda Kanta-tjänsten, om man inte själv kan använda tjänsten.

För närvarande och även i fortsättningen kan en person få ett annat skriftligt intyg över coronavaccination hos hälso- och sjukvården. Detta intyg är dock inte detsamma som det nationella coronavaccinationsintyget som fås via Kanta-tjänsten.

I det nationella coronavaccinationsintyget finns uppgifterna på finska, svenska och engelska.

Vaccinationsuppgifterna kompletteras ytterligare i Kanta-tjänsterna

Det har gjorts ändringar i Kanta-tjänsten och i en stor del av de patientdatasystem som används, för att coronavaccinationerna ska synas i Kanta-tjänsten och för att det ska vara möjligt att ge ett intyg på dem.

Varje vaccinerad person som har en finsk personbeteckning får ett vaccinationsintyg i Kanta-tjänsten De första kan se sina intyg i tjänsten redan den 26 maj.

I maj-juni kommer uppgifterna att synas med fördröjning för en stor del av de vaccinerade, eftersom vaccinationsuppgifterna förs in retroaktivt i olika informationssystem.

Om ditt intyg alltså ännu inte syns på Mina Kanta-sidorna, vänta i lugn och ro på att dina uppgifter sparas i tjänsten. Om du behöver ett vaccinationsintyg av en nödvändig orsak, ska du kontakta den organisation som har gett vaccinet. 

Vaccinationsintyget finns nu tillgängligt på Mina Kanta-sidorna för 72 % av de vaccinerade.

I fortsättningen ska coronavaccinationsintyget finnas tillgängligt på Mina Kanta-sidorna inom fem dygn från vaccinationen. 

EU:s gemensamma covidintyg tas i bruk i juli

Det nationella coronavaccinationsintyget kan användas vid gränspassage i de EU-länder som godkänner intyget. Länderna kan alltså själva besluta om vilka intyg de kräver, om de godkänner ett nationellt intyg vid gränspassage och om de förutsätter till exempel en eller två vaccindoser. Personen ska före resan själv utreda hurdant intyg destinationslandet kräver. 

Det finns fortfarande skäl att undvika resor i allmänhet eftersom smittläget är dåligt i många länder. Vidare ska man före resan noggrant kontrollera läget i destinationslandet och före returresan läget i Finland samt anvisningarna om covid-19.

Det nationella coronavaccinationsintyget kan fås från Kanta-tjänsten tills EU:s gemensamma covidintyg (EU Digital Covid Certificate) tas i bruk i juli. EU:s gemensamma covidintyg består av ett coronavaccinationsintyg, ett intyg över testresultat och ett intyg över genomgången coronavirussjukdom. Alla dessa tre intyg tas i bruk samtidigt och fås från Mina Kanta-sidorna.

Målet är att man i fortsättningen ska kunna få ett intyg också över andra vaccinationer och resultat av laboratorieprov från Kanta-tjänsten.

Mer information

Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (allmänna frågor)
Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänsterna, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Marina Lindgren, direktör för informationstjänsterna, Fpa, [email protected] (frågor som gäller Kanta-tjänsten) 

Mer information om coronavaccinationsintyget i Kanta-tjänsten ges vid social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds coronainfo den 27 maj.

Tillbaka till toppen