Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Coronavirusläget har utvecklats i en positiv riktning, men behovet av sjukhusvård har inte minskat

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 10.00 | Publicerad på svenska 6.5.2021 kl. 13.04
Pressmeddelande 121/2021

Vecka 17 fortsatte antalet coronavirusfall att minska, men nu minskar fallen lite långsammare. Även skillnaderna mellan de olika områdena har jämnat ut sig en aning. Beundransvärt många människor går nu och testar sig. Behovet av sjukhusvård antas småningom minska.

Eftersom antalet coronafall fortfarande är högt, är det skäl för regionerna att fortsätta med alla de effektiva metoder som förhindrar att epidemin sprids. Det finns fortfarande en möjlighet att läget förändras snabbt, och även virusvarianterna ökar osäkerheten när det gäller epidemiläget.  

Genom proportionerliga begränsningsåtgärder, effektiv testning och snabb smittspårning kan man påverka epidemins utveckling. Att epidemin utvecklas i en positiv riktning är en förutsättning för att kunna lindra restriktionerna och gradvis öppna samhället till sommaren.   

Incidensen har sjunkit

Vecka 17 (26.4−2.5) anmäldes det cirka 1 350 nya coronafall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är nästan 250 färre fall än veckan innan. Under vecka 17 minskade fallen med 73 procent jämfört med vecka 10 då antalet smittfall var det största under hela epidemin (4 941 fall). Incidensen av nya fall var 25 per 100 00 invånare vecka 17, medan den var 29 föregående vecka.

Under de senaste två veckorna rapporterades cirka 2 980 nya fall, vilket är cirka 1490 färre fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av smittfall var 54 per 100 000 invånare jämfört med 81 under de två föregående veckorna.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,65–0,85 (sannolikhetsintervallet 90 %).

De smittor som fåtts i utlandet har ökat en aning sedan förra veckan

I de flesta smittfall har smittan fåtts i hemlandet. Andelen människor som smittats utomlands har inte förändrats under de senaste veckorna, men som en följd av att det totala antalet smittfall minskade ökade andelen med 1,5 procentenheter jämfört med förra veckan, och är nu 7,0 procent. De fall där smittan härstammade från utlandet orsakade fortsatt smittspridning i 1,6 procent av alla coronafall. 

Smittkällan har i likhet med föregående vecka gått att utreda i nästan 70 procent av de nya inhemska smittfall som rapporterades under vecka 17. I 24 procent av smittfallen var personen i karantän när smittan konstaterades.

Vecka 17 minskade smittfallen i alla åldersgrupper under 50 år jämfört med föregående veckan. Incidensen minskade mest bland 20-29-åringarna. Incidensen var högst i åldrarna 10-19 år. Incidensen av konstaterade fall i de olika åldersgrupperna varierar regionalt. 
Under vecka 17 togs det över 114 000 tester. Vecka 17 var andelen positiva testresultat av alla tester cirka 1,2 procent.

Behovet av sjukhusvård ungefär på samma nivå som tidigare

Den belastning på sjukhusvården som covid-19 orsakar var högst före påsken i slutet av mars (veckorna 12 och 13). Efter det sjönk det totala antalet coronapatienter inom sjukhusvården med hälften. Under de senaste två veckorna har antalet patienter dock varit rätt stabilt.  

Onsdagen den 5 maj fick 24 coronapatienter intensivvård, medan 33 vårdades på avdelningar inom primärvården och 73 på den specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar. Sammanlagt 130 patienter fick sjukhusvård på grund av coronavirussjukdomen. Enligt bedömningarna fortsätter behovet av sjukhusvård att minska. 

Sammanlagt 918 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 5 maj 2021.

Uppföljningen av avloppsvattnet ger information om förändringar i epidemiläget

Denna veckas uppföljningsrapport om epidemin innehåller en särskild översikt om Institutet för hälsa och välfärds uppföljning av avloppsvattnet, som gjorts vid 28 avloppsreningsverk sedan april 2020.   Avloppsvattnet innehåller fortfarande coronavirus i hela landet. Under tiden 18-19.4.2021 hittade man genetisk arvsmassa av coronavirus i sammanlagt 24 avloppsreningsverks prover.  

Undersökningarna av avloppsvattnet stöder den nationella lägesbilden av epidemin. Genom att undersöka avloppsvattnet kan myndigheterna dessutom få en förhandsvarning om att coronaviruset förekommer på orten även när man ännu inte vid testningen har konstaterat smittfall i regionen. Tack vare den information som man får genom uppföljningen av avloppsvattnet kan man således förutse och bedöma hur epidemin hos befolkningen förändras.   

Den uppföljningsrapport om epidemin och den särskilda översikt som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information:

Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen