Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Coronavirusepidemin fortsätter att avta

Social- och hälsovårdsministeriet
16.7.2020 9.51 | Publicerad på svenska 16.7.2020 kl. 12.35
Pressmeddelande

Coronavirusläget är fortsatt lugnt i Finland, och antalet konstaterade smittor har fortsatt att minska jämfört med de två föregående veckorna. Under vecka 28 var incidensen av nya fall 0,4 per 100 000 invånare. 

Reproduktionstalet är för närvarande uppskattat till 0,05–0,60 (sannolikhetsintervallet 90 %). Siffran är lägre än förra veckan, vilket beror på rapporteringsändringen för siffrorna i HUS-området. 

Laboratoriernas testningskapacitet i fråga om coronaviruset är för närvarande över 13 000 prover per dag. Social- och hälsovårdsministeriets mål om en daglig testningskapacitet på 10 000 prover har överskridits. Under den senaste uppföljningsveckan har det gjorts fler coronavirustester än under de två föregående veckorna. Andelen positiva covid-19-fall av de testade proverna har fortsatt att minska.

I Finland har sammanlagt 7 296 sjukdomsfall konstaterats hittills. 328 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats. 

Sammanlagt 7 patienter vårdades på sjukhus den 15 juli 2020 och ingen av dem får intensivvård. Antalet patienter som får sjukhusvård har minskat tydligt från april och maj och har jämnats ut under de senaste veckorna.

Eftersom det bland säsongarbetare har observerats några klustersmittor och exponeringar för covid-19, följer Institutet för hälsa och välfärd tillsammans med regionala hälsovårdsmyndigheter noggrant med hur situationen utvecklas och vilken inverkan bekämpningsåtgärderna har.

Lägesbedömningen från gruppen för lägesbilder och modeller som publicerades i dag och de tidigare lägesbedömningarna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Ytterligare information

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Tuija Kumpulainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (gruppen för lägesbilder och modeller)
 

Tillbaka till toppen