Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Coronafallen ökar fortfarande - nästan 9900 karantänbeslut

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2021 10.00
Pressmeddelande 219/2021
Koronavirus

Antalet nya coronafall har ökat en aning jämfört med den föregående veckan. Under vecka 31 (2–8.8) konstaterades det sammanlagt 5017 fall jämfört med 4618 fall den föregående veckan. För närvarande sprids coronaepidemin särskilt bland de unga vuxna som inte är vaccinerade. Det togs cirka 133 000 tester i hela landet, och andelen positiva testresultat var 3,8 procent.

Incidensen av covid-19-fall under tvåveckorsperioden (26.7–8.8) var 174 per 100 000 invånare och det effektiva reproduktionstalet 1,35–1,40 (90% sannolikhetsintervall). 
Den andel som fick smittan utomlands var förra veckan cirka 8 procent. 

Vecka 31 försattes rekordmånga personer i karantän, nämligen 9 880 personer. Det är över 1500 fler personer än under den föregående veckan. I 27 procent av de nya smittfallen var personen redan i karantän när smittan konstaterades (ingen stor förändring jämfört med veckorna 29-30). Att så många försatts i karantän kan synas som ett ökat antal smittfall nästa vecka. 

Belastningen är fortfarande stor inom primärvården. Vissa områden rapporterar nu om överbelastad smittspårning och fördröjningar i förfarandena för isolering och karantän. Det finns stor regional variation i hur smittspårningen genomförs. Man har lyckats utreda smittkällan i 54 procent av fallen i hela landet. Orsaken till den överbelastade smittspårningen är att antalet smittor har ökat och att det råder brist på personal. Smittspårarna får inte alltid tillräckliga uppgifter av de smittade om de öv-riga personer som kan ha exponerats.

Nästan 40 procent av finländarna har fått hela vaccinationsserien

I Finland har cirka 68 procent av befolkningen fått åtminstone den första vaccindosen, och 39 procent båda vaccindoserna och därmed fullt skydd mot viruset. På riksnivå gäller behovet av sjukhus-vård för närvarande främst de unga vuxna och patienter som inte är vaccinerade. Belastningen inom den specialiserade sjukvården som helhet har lättat något, men behovet av intensivvård har ökat jämfört med läget förra veckan.

Enligt sjukvårdsdistriktens uppgifter vårdades den 11 augusti 2021 sammanlagt 83 coronapatienter på sjukhus. Av dem vårdades 14 på avdelningar inom primärvården, 50 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 19 på intensivvårdsavdelningar. 

Epidemiläget har förändrats. Viruset sprids för närvarande särskilt bland de ungdomar och unga vuxna som inte är vaccinerade. På grund av att vaccinationstäckningen ökar kommer det försämrade epidemiläget och de ökade smittfallen dock inte automatiskt att leda till ett ökat behov av sjukhusvård på samma sätt som när epidemin var som värst hösten 2020 och våren 2021 när största delen av befolkningen ännu inte hade vaccinerats. Men de ökade smittfallen utgör en stor belastning på primärvården, vilket syns i bristen på personal inom social- och hälsovården och i svårigheterna att ordna den fortsatta vården för patienter inom den specialiserade vården. 

En full vaccinationsserie, dvs. två vaccindoser, skyddar mycket bra mot coronavirussjukdomen och dess allvarliga former, och även mot virusvarianterna. En hög vaccinationstäckning i befolkningen minskar effektivt risken för att sjukhusvården ska bli överbelastad. Därför är det mycket viktigt att man vaccinerar sig när det blir ens egen tur, eftersom man då undviker epidemins allvarliga konsekvenser och att antalet personer som behöver sjukhusvård och antalet dödsfall med koppling till coronaepidemin ökar.  

Fram till den 11 augusti 2021 har det under hela epidemin rapporterats sammanlagt 995 dödsfall med koppling till covid-19. 

Man följer det epidemiologiska läget varje vecka. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10.00.
Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Mer information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Pasi Pohjola, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Otto Helve, enhetschef, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Tillbaka till toppen