Hoppa till innehåll
Media

Besvara enkäten om prioriteringen av utvecklingsbehoven för digitaliseringen och informationshanteringen inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2021 16.11 | Publicerad på svenska 12.4.2021 kl. 16.26
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet ber de centrala aktörerna inom social- och hälsovården dela med sig av sina synpunkter om prioriteringen av utvecklingsbehoven inom social- och hälsovården och informationshanteringen. Enkäten kan besvaras till och med den 30 april 2021.

Social- och hälsovårdsministeriet har till uppgift att allmänt planera, styra och övervaka informationshanteringen inom social- och hälsovårdssektorn samt att finansiera betydande riksomfattande projekt. Många utvecklingsbehov har identifierats och därför samlar vi in intressentgruppernas synpunkter gällande prioriteringen av de identifierade utvecklingsbehoven. I enkäten har man samlat utvecklingsobjekt utgående från det pågående arbetet och tidigare respons. Enkäten är till hjälp för riktandet av utvecklingsresurserna.

Enkäten har sänts till kommunernas, samkommunernas och sjukvårdsdistriktens registratorskontor samt via intressebevakningsorganisationerna till privata tjänsteproducenter, organisationer och leverantörer av informationssystem. Även andra intresserade kan besvara enkäten.  
Enkäten kan besvaras fram till den 30 april 2021 kl. 16.00.

Länk till webropol-enkäten

Mer information om enkäten ger: 
Mikko Huovila, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 163 032              
Maarit Hiltunen-Toura, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 163 295
Riikka Vuokko, specialsakkunnig (svenskspråkiga förfrågningar),                                              [email protected], tfn 0295163600

Tillbaka till toppen