Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av coronapasset framskrider - arbetsgruppen som bereder lagstiftningen har tillsatts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2021 15.39 | Publicerad på svenska 18.8.2021 kl. 15.50
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har den 13 augusti tillsatt en arbetsgrupp för att bereda lagstiftningen gällande coronapasset. Arbetsgruppens mandatperiod är 13.8–30.9.2021.

Regeringen beslutade den 5 augusti 2021 att fortsätta beredningen av införandet av coronapasset. Social- och hälsovårdsministeriet leder beredningen som sker i nära samarbete med arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet och kommunikationsministeriet. 
 
Syftet med coronapasset är att minska risken för coronasmitta vid människors sammankomster och att kunna öppna samhället på ett hälsosäkert sätt. 

Med coronapasset kan man intyga andra om att risken för att man själv har corona och kan smitta andra är liten. Coronapasset är ett tillförlitligt intyg över att man har fått hela vaccinationsserien, haft corona eller att man har fått ett negativt testresultat.

Beredningen sker i samarbete med flera ministerier

Arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet och miljöministeriet har ombetts att meddela social- och hälsovårdsministeriet före den 16 augusti 2021 för vilka situationer eller tillställningar inom deras förvaltningsområden coronapasset ska användas. Ministerierna har lämnat in uppgifterna, och arbetsgruppen stöder ministerierna i deras beredningsarbete.  

Institutet för hälsa och välfärd bedömer lagförslagens inverkan på hälsosäkerheten. Justitieministeriet deltar i bedömningen av behoven av ändringar i lagstiftningen, de författningsrättsliga ramvillkoren och behovet av dataskyddsreglering.

Vid sidan av projektet med beredningen av lagstiftningen om coronapasset startar social- och hälsovårdsministeriet även ett projekt för det tekniska genomförandet av coronapasset.

Ytterligare information: 

Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7062

Joni Hiitola, regeringsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0108

Tillbaka till toppen