Hoppa till innehåll
Media

Begränsningarna av förplägnadsrörelserna har ändrats för flera områden

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.4.2021 14.04
Pressmeddelande

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Ändringen av förordningen träder i kraft den 23 april kl. 00.

Efter den förordning som statsrådet utfärdade den 16 april har nu statsrådet sett över begränsningshelheten utifrån regionernas epidemiläge på nytt den 22 april. Begränsningarna ses över varje vecka. I de områden som befinner sig på basnivån har begränsningarna varit lindrigare än i de värst drabbade områdena. 

Genom ändringen av förordningen lindras begränsningarna i landskapet Mellersta Finland och Södra Savolax sjukvårdsdistrikt så att de motsvarar basnivåns begränsningar. I landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland och Österbotten upphör begränsningarna av förplägnadsrörelsers serverings- och öppettider.  För detta har man infört en ny tredje mellanfas för de begränsningar som tidigare har haft två nivåer. I de övriga områdena ändras begränsningarna inte.

För att kunna lindra begränsningarna förutsätts det att epidemiläget har förbättrats. Avsikten är att lindra restaurangernas begränsningar gradvis och så att hälsosäkerheten i alla områden kan säkerställas. 

Begränsningarna av förplägnadsrörelser på Åland och i Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Lappland, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland och Södra Savolax sjukvårdsdistrikt från den 23 april 2021

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 
Serveringen av alkohol upphör klockan 22.00, och förplägnadsrörelserna får hålla öppet för restaurangkunder klockan 05.00-23.00.

I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus.
På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden.

Begränsningarna av kundplatserna samt ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar. 

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i Egentliga Tavastland, Satakunta och Österbotten från den 23 april 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda en tredjedel av kundplatserna inomhus. I de övriga restaurangerna får man använda hälften av kundplatserna inomhus. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får servera alkohol till klockan 18.00 och hålla öppet för kunder klockan 05.00-19.00. Övriga restauranger får servera alkohol till klockan 19.00 och hålla öppet för kunder klockan 05.00-20.00. 

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. Begränsningarna av kundplatserna samt ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Södra Savolax sjukvårdsdistrikt från den 23 april 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda en tredjedel av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda hälften av kundplatserna inomhus.
Alkohol får serveras klockan 07.00-17.00. Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får hålla öppet klockan 05.00-18.00. Övriga restauranger får hålla öppet för kunder klockan 05.00-19.00. 

Även i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus i restaurangen anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Att till exempel sjunga karaoke eller dansa är således förbjudet. 
På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. De ovannämnda begränsningarna i fråga om kundplatser samt ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. 

Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ersättning till förplägnadsrörelser

De restauranger eller andra företag som enligt lagen eller ett myndighetsbeslut har varit tvungna att hålla stängt kan få ersättning för stängningen. Den nya ersättningen gäller småföretag och mikroföretag med högst 49 anställda. Ersättning för stängning kan sökas från och med den 12 maj 2021. Företagen söker ersättningen hos Statskontoret.

Bestämmelserna om ersättningen till företag för stängning bereds vid arbets- och näringsministeriet , men den kräver ännu EU-kommissionens godkännande. Ersättningen för stängning samt ersättningarna för kommande begränsningar för restauranger bereds i samband med den fjärde omgången av beredningen av kostnadsstödet.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen