Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras i Österbotten och Satakunta

Social- och hälsovårdsministeriet
29.4.2021 13.43
Pressmeddelande

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Ändringen av förordningen träder i kraft den 30 april kl. 00.

Statsrådet har den 29 april sett över begränsningshelheten utifrån epidemiläget. Begränsningarna ses över varje vecka. I de områden som befinner sig på basnivån har begränsningarna varit lindrigare än i de värst drabbade områdena.

Genom ändringen av förordningen lindras begränsningarna i landskapen Österbotten och Satakunta så att de motsvarar basnivåns begränsningar. I de övriga områdena ändras begränsningarna inte.

För att kunna lindra begränsningarna förutsätts det att epidemiläget har förbättrats. Avsikten är att lindra restaurangernas begränsningar gradvis och så att hälsosäkerheten i alla områden kan säkerställas.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser på Åland och i Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Lappland, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Satakunta och Södra Savolax sjukvårdsdistrikt från den 30 april 2021

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. Begränsningen av kundplatserna gäller inte landskapet Åland. 

Serveringen av alkohol upphör klockan 22.00, och förplägnadsrörelserna får hålla öppet för restaurangkunder klockan 05.00–23.00.

I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. Begränsningarna av kundplatserna och ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i Egentliga Tavastland från den 23 april

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda en tredjedel av kundplatserna inomhus. I de övriga restaurangerna får man använda hälften av kundplatserna inomhus.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får servera alkohol till klockan 18.00 och hålla öppet för kunder klockan 05.00–19.00. Övriga restauranger får servera alkohol till klockan 19.00 och hålla öppet för kunder klockan 05.00–20.00.

I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. Begränsningarna av kundplatserna och ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Södra Savolax sjukvårdsdistrikt från den 23 april 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda en tredjedel av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda hälften av kundplatserna inomhus.

Alkohol får serveras klockan 07.00–17.00. Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får hålla öppet klockan 05.00–18.00. Övriga restauranger får hålla öppet för kunder klockan 05.00–19.00.

Även i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus i restaurangen anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Att till exempel sjunga karaoke eller dansa är således förbjudet.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser samt ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Undantag i begränsningarna

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av hämtmat.

Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.


Ytterligare information: Ismo Tuominenr, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen