Hoppa till innehåll
Media

Bättre arbetslöshetsskydd för företagares familjemedlemmar

Utgivningsdatum 13.9.2007 21.00
Pressmeddelande N5-38032

Social- och hälsovårdsministeriet har tidigare rekommenderat 1) att gravida kvinnor skulle undvika att äta lever och leverrätter eftersom lever innehåller rikliga mängder A-vitamin som i stora doser kan öka risken för fosterskador och missfall. Dessutom kan lever innehålla rikliga mängder kadmium och bly som kan ha en skadlig effekt på fostret. Med stöd av nya forskningsresultat har man nu lättat på rekommendationen för konsumtion av leverkorv och leverpastej under graviditeten.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gjort en riskbedömning av hur finländska kvinnor i fertil ålder exponeras för A-vitamin, kadmium och bly genom leverrätter. Evira, Folkhälsoinstitutet och Statens näringsdelegation har fattat ett gemensamt beslut att lätta på rekommendationerna för konsumtion av lever. Undersökningen befäster att konsumtion av leverrätter under graviditeten fortfarande bör undvikas. Det är ändå tryggt att konsumera leverkorv och leverpastej i måttliga mängder.

För att undvika alltför stort intag av A-vitamin bör konsumtionen av lever under graviditeten begränsas enligt följande:

Leverrätter (malda leverbiffar och leverbiffar, leversås, leverlåda) bör undvikas under hela graviditeten. Leverkorv och leverpastej kan konsumeras högst 200 g i veckan under graviditeten. Mer än 100 g borde inte ätas per gång. Om leverkorv eller leverpastej äts dagligen, bör man inte överskrida 30 g per dag. Det här motsvarar i praktiken cirka 2 skivor leverkorv eller 2 matskedar.

Vid bedömningen av intaget användes information ur Folkhälsoinstitutets (KTL) undersökning Findiet om konsumtion av livsmedel samt Livsmedelsindustriförbundets (ETL) och Folkhälsoinstitutets receptinformation om leverrätter och mängder av råvaror. Den utförda riksbedömningen bestyrker att normal konsumtion av leverrätter kan exponera en person för högre doser A-vitamin än vad som anses vara tryggt under graviditeten. Risken att intaget skulle vara för stort verkar ändå främst gälla leverrätter som äts som huvudrätt. En måttlig konsumtion av leverkorv eller leverpastej leder enligt riksbedömningen inte till att intaget av A-vitamin överskrids. Intaget av kadmium och bly från leverrätter är ganska lågt jämfört med vad man exponeras för från andra näringskällor.

En mångsidig och balanserad kost tryggar en god näring och ett gott A-vitaminintag under graviditeten I avsikt att hindra ett överstort intag A-vitamin är det skäl att under graviditeten undvika också A-vitaminpreparat, såsom fiskleverolja och multivitaminpreparat som innehåller A-vitamin. Riklig konsumtion av grönsaker, bär och frukt är rekommendabelt och räcker till för att trygga intaget av A-vitamin också under graviditeten. I växtrikets produkter finns A-vitamin i form av karotenoider som är ofarliga även i stora proportioner bär, frukt och grönsaker.

Rekommendationerna för begränsning av konsumtion av leverrätter bland barn gäller fortfarande. Under hösten 2007 inleds vid Evira ett riskbedömningsprojekt i avsikt att bedöma om det fortsättningsvis är nödvändigt att begränsa konsumtionen av leverrätter bland barn. Riskbedömningen beräknas bli färdig före utgången av 2008.

Hälsovårdscentralerna bes att skicka denna kommuninfo för kännedom av personalen vid mödra- och barnrådgivningsbyråerna samt övriga arbetstagare som ger gravida kvinnor näringsrådgivning.

Mer information om riskbedömningen och rekommendationerna finns på Eviras webbsidor: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/rekommendationer_och_rad/konsumption_av_lever_och_leverratter

Ytterligare information vid social- och hälsovårdsministeriet ges av konsultativ tjänsteman Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, tfn (09) 160 74035, mailto:[email protected]

1) Barn, familj och mat. Näringsrekommendation för barn i spädbarns- och lekåldern samt havande och ammande mödrar. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2004:11, på finska (den tidigare leverrekommendationen, se s.71 och Bilaga1)

Kommuninfo
Tillbaka till toppen