Hoppa till innehåll
Media

Barnfamiljer får starkare köpkraft 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.40
Pressmeddelande 322/2022

För att stödja barnfamiljer ska barnförhöjningen inom utkomstskyddet för arbetslösa, barnbidragets ensamförsörjartillägg, studiepenningens försörjarförhöjning och utkomststödets grunddel för barn under 18 år höjas temporärt. Maximibeloppet för vårdtillägget till stödet för privat vård av barn ska höjas permanent. Vidare ska årssjälvrisken i systemet för läkemedelsersättning enligt sjukförsäkringslagen frysas till 2022 års nivå år 2023.

Barnförhöjningen inom utkomstskyddet för arbetslösa ska  

  • höjas med 20 procent, 
  • studiepenningens försörjarförhöjning med 10 euro, 
  • barnbidragets ensamförsörjartillägg med 5 euro,
  • utkomststödets grunddel för barn under 18 år med 10 procent och 
  • det fulla beloppet för vårdtillägget till stödet för privat vård av barn med 100 euro permanent.

"Regeringen vill stötta människorna när levnadskostnaderna stiger. Det köpkraftspaket som regeringen beslutade om vid budgetförhandlingarna är särskilt nödvändigt för att vi ska kunna stötta låginkomsttagare och barnfamiljer i detta ovanliga läge", säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

De andra lagarna än den lag som gäller ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn är i kraft från den 1 januari fram till den 31 december 2023. Lagen om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn börjar gälla den 1 mars 2023.

Mer information: 

Annika Juurikko, regeringssekreterare, [email protected]

Tillbaka till toppen