Hoppa till innehåll
Media

Barn och unga får nu rösta fram delaktighetskampanjens bästa idéer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2022 10.37
Pressmeddelande 21/2022

Omröstningen om idéer för att stärka barns och ungas rättigheter har öppnats. Delaktighetskampanjen för barn och unga ingår i genomförandet av Finlands första nationella barnstrategi. Republikens presidents maka Jenni Haukio är kampanjens beskyddare.

”Att höra barns och ungas röst främjar delaktighet och jämlikhet och ger en känsla av att de egna tankarna har betydelse och genomslagskraft. I vår tid upplever alltför många barn att de inte har något att säga till om i fråga om beslutsfattande som gäller dem själva. Barnstrategins delaktighetskampanj stärker känslan av att bli hörd. Kampanjen är ett värdefullt och nödvändigt projekt”, konstaterar kampanjens beskyddare, republikens presidents maka Jenni Haukio.

Barn och unga ombads ge sina synpunkter och komma med idéer om vad som borde göras för att kunskapen om barnets rättigheter ska öka och för att rättigheterna ska beaktas i alla barns liv. Vi har fått många idéer av barn och unga. Alla idéer som kommit in har gåtts igenom tillsammans med en expertjury och dess medlemmar har valt ut de idéer som går vidare. Nu får barn och unga rösta om de tretton idéer som går att genomföra.

”Jag vill tacka alla barn och unga som har skickat in sina idéer. De var många till antalet och alla var mycket bra. Alla idéer kan inte genomföras i det här skedet, men vi har sparat alla förslag som skickats in och de förs eventuellt vidare i någon annan form. Juryn har nu valt ut de idéer som riktar sig till barn och unga på ett så omfattande och jämlikt sätt som möjligt och som kan genomföras under år 2022”, berättar Johanna Laisaari, som är generalsekreterare för barnstrategin.

Omröstningen ordnas 26.1–9.2.2022. Du kan delta i omröstningen på den nationella barnstrategins webbplats.

På basis av omröstningen bland barn och unga väljs 2–6 idéer ut som kommer att verkställas som en del av genomförandet av den nationella barnstrategin under år 2022.

Resultatet av omröstningen offentliggörs den 14 februari 2022 kl. 9.30–10.30 på Statsrådets Youtube-kanal. Tillställningen leds av Jussi-Pekka Rantanen och Ansa Kynttilä medverkar på distans. Barn och ungdomar från musikteatern Shed Helsinki kommer också att uppträda under sändningen.

Ytterligare information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, tfn 029 516 1177, [email protected]                                              Laura Saarinen, sakkunnig i den nationella barnstrategin, tfn 029 516 3352, [email protected]

Tillbaka till toppen