Hoppa till innehåll
Media

SHM och THL informerar
Av befolkningen över 12 år har nu 79 procent fått två vaccindoser – många coronafall, belastningen på den specialiserade sjukvården har inte ökat

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2021 10.00 | Publicerad på svenska 4.11.2021 kl. 10.09
Pressmeddelande 329

Fram till den 3 november har 86 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 79 procent båda vaccindoserna. Enligt nuvarande bedömning uppnås en vaccinationstäckning på 80 procent i slutet av denna vecka.

Under veckan (28.10–3.11) ökade vaccinationstäckningen för den första dosen med 0,3 procentenheter, och med 1,6 procentenheter för den andra dosen. Fram till den 3 november har 102 491 personer fått den tredje vaccindosen.

Vecka 43 togs det in sammanlagt 83 nya coronapatienter till bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården. Förra vecka kom 12 nya coronapatienter in för intensivvård, medan antalet föregående vecka var 22. I slutet av förra vecka vårdades sammanlagt 97 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem var 74 på bäddavdelningar och 23 på intensivvårdsavdelningar. Inom den specialiserade sjukvården vårdades sammanlagt 119 patienter i slutet av vecka 42. Totalt 1 176 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 3 november.

Under de två senaste veckorna (18–31.10.) har personer i åldrarna 12−79 år som inte är vaccinerade tagits in på sjukhus 12 gånger oftare än personer i samma åldersgrupp som fått båda vaccindoserna. Sannolikheten för att bli intagen för specialiserad sjukvård har varit störst bland personer i åldern 40–69 år som inte har vaccinerats. 

Under de två senaste veckorna rapporterades 141 nya smittfall per hundratusen invånare och under de två föregående veckorna (4–17.10) var antalet 143. Under den senaste veckan konstaterades det 4 124 coronafall, medan motsvarande siffra för den föregående veckan var 3 682. Det gjordes cirka 77 000 coronavirussester och 5,4 procent av de testade proverna var positiva. Föregående vecka var andelen positiva testresultat 4,8 procent. 

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Lägesbilden uppdateras varje vecka på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats. En omfattande uppföljningsrapport publiceras i fortsättningen varannan vecka på torsdag eftermiddag på webbplatsen Hybridistrategins uppföljningsrapport. 

Ytterligare information:

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Tillbaka till toppen