Hoppa till innehåll
Media

SHM och THL informerar
Av befolkningen över 12 år har nu 78 procent fått båda vaccindoserna - epidemiläget är i stort sätt oförändrat

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2021 10.00
Pressmeddelande 317

Fram till den 27 oktober hade 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 78 procent båda vaccindoserna. Enligt den nuvarande bedömningen är det möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent vecka 44 eller 45 i början av november, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Under veckan (21–27.10.) ökade vaccinationstäckningen för den första dosen med 0,5 procentenheter, och med 1,5 procentenheter för den andra dosen. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att man ska erbjuda en tredje coronavaccindos till de som fyllt 60 år och de som hör till de medicinska riskgrupperna.  Fram till den 27 oktober hade 88 774 personer fått en tredje vaccindos. 

Vecka 42 togs det in sammanlagt 98 nya coronapatienter till bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården. Under de senaste fem veckorna har antalet nya coronaviruspatienter som tagits in på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården stigit från 79 till 129 patienter. Förra veckan togs det in 22 nya coronapatienter till intensivvården, vilket är sju patienter färre än den föregående veckan.

I slutet av förra veckan vårdades sammanlagt 120 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem var 89 på bäddavdelningar och 31 på intensivvårdsavdelningar. I slutet av vecka 41 uppgick det sammanlagda antalet patienter till 148, vilket innebär att belastningen har minskat en aning. Totalt 1 150 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 27 oktober. 

För att minska coronapatienternas behov av sjukhusvård permanent krävs det både en ökad vaccinationstäckning och en tydlig minskning av coronafallen. Ifall det lokala eller regionala epidemiläget försämras kan man enligt ministeriet fortfarande förhindra smittspridning och epidemins skadliga effekter effektivt genom att i tid införa hybridstrategins åtgärder i enskilda kommuner eller i större områden.

Risken att bli intagen för specialiserad sjukvård är betydligt större för dem som inte är vaccinerade än för dem som har fått båda vaccindoserna. Under den senaste veckan har personer i åldrarna 12−79 år som inte är vaccinerade tagits in på sjukhus 15 gånger oftare än personer i samma åldersgrupp som fått båda vaccindoserna. Behovet av specialiserad sjukvård har varit störst hos de i åldrarna 50−69 år som inte är vaccinerade. De har en 52 gånger större risk för att bli intagna för specialiserad sjukvård jämfört med de i samma åldersgrupp som fått båda vaccindoserna. 

Under de två senaste veckorna har det rapporterats 133 nya smittfall i Finland per 100 000 invånare, vilket är cirka 6 procent mindre än de 141 smittfall per 100 000 invånare som rapporterades under de två veckorna före det (27.9–10.10.). Antalet konstaterade coronafall per vecka har varit på samma nivå i fyra veckor, nämligen 3600–4000 fall per vecka. 

Under vecka 42 togs det över 74 000 coronatester. Det här är lite mindre än de tre föregående veckorna då det togs cirka 79 000–81 000 tester per vecka. Av de tester som togs förra veckan var 4,9 procent positiva. Andelen positiva testresultat har ökat lite jämfört med föregående veckans 4,6 procent. 

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärds uppföljningsrapport publiceras på webbsidan med uppföljningsrapporterna om Hybridstrategin varje torsdag på eftermiddagen.

Ytterligare information:

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Tillbaka till toppen