Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
78 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut kaksi rokoteannosta – epidemiatilanne on olennaisesti ennallaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2021 10.00
Tiedote 317

Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 85 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 78 prosenttia kaksi rokoteannosta 27.10. mennessä. Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on mahdollista saavuttaa marraskuun alussa, viikoilla 44 tai 45, mikäli rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

Viikon aikana (21.–27.10.) ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on kasvanut 0,5:llä prosenttiyksiköllä ja toisen annoksen kattavuus 1,5:llä prosenttiyksiköllä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee kolmannen koronarokoteannoksen tarjoamista 60 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisille riskiryhmille. Kolmannen rokoteannoksen on 27.10. mennessä saanut 88 774 henkilöä.

Viikolla 42 erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 98 uutta koronaviruspotilasta. Viimeisen viiden viikon aikana uusien erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tulleiden koronaviruspotilaiden viikoittainen määrä on vaihdellut 79 ja 129 potilaan välillä. Tehohoitoon tuli viime viikolla 22 uutta koronaviruspotilasta, mikä on seitsemän potilasta vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Viime viikon lopussa erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 120 potilasta, joista 89 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 31 teho-osastoilla. Viikon 41 lopussa hoidossa oli yhteensä 148 potilasta, joten kuormitus on jonkin verran pienentynyt. Tautiin liittyviä kuolemia oli 27.10. mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 150. 

Sairaalahoidon tarpeen jatkuva lasku edellyttäisi sekä rokotuskattavuuden kasvua että tapausmäärien selvää vähenemistä. Paikallisen tai alueellisen epidemiatilanteen heikentyessä tartuntojen leviämistä ja sen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia voidaan edelleen tehokkaasti estää ottamalla oikea-aikaisesti käyttöön hybridistrategian mukaisia toimenpiteitä kuntakohtaisesti tai yksittäistä kuntaa laajemmalla alueella.

Erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on merkittävästi suurempi rokottamattomilla kuin kaksi kertaa rokotetuilla. Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana rokottamattomat 12−79-vuotiaat ovat joutuneet koronavirustartunnan vuoksi erikoissairaanhoitoon 15 kertaa useammin kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut. Erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on ollut suurin 50-69-vuotiailla, rokottamattomilla henkilöillä, joilla riski on 52-kertainen verrattuna saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotettuihin. 

Uusia koronatartuntoja on ilmaantunut Suomessa kahden viimeisen viikon aikana 133 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on noin 6 prosenttia vähemmän kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana (27.9.–10.10.), jolloin tartuntoja ilmaantui 141 sataatuhatta asukasta kohden. Viikoittainen todettujen koronatapausten määrä on pysynyt neljä viikkoa samalla tasolla, noin 3600–4000 tapausta viikoittain.

Viikolla 42 koronavirustestejä tehtiin yli 74 000. Määrä on hieman pienempi kuin kolmella edellisellä viikolla, jolloin testejä tehtiin noin 79 000–81 000 viikoittain. Viime viikolla testatuista näytteistä oli positiivisia 4,9 prosenttia. Osuus on kasvanut hieman tätä edeltävästä viikosta, jolloin lukema oli 4,6 prosenttia. 

Epidemiologista tilannetta seurataan viikoittain. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurantaraportti julkaistaan Hybridistrategian seurantaraportit –verkkosivuilla torstai-iltapäivisin.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija, Mia Kontio, THL, [email protected]
johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, [email protected]
johtaja Pasi Pohjola, STM, [email protected]
johtaja Mika Salminen, THL, [email protected]
ylilääkäri Otto Helve, THL, [email protected]

Sivun alkuun