Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Asunnoissa esiintyvien terveyshaittojen arvioijille tiukat pätevyysvaatimukset

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.12.2014 14.11
Tiedote -

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvonnan laatua parannetaan. Jatkossa asuntojen ja oleskelutilojen terveydellisten olojen arviointiin käytetään vain riittävän pätevyyden omaavia asiantuntijoita.

Tavoitteena on puuttua rakennusten ongelmiin nopeammin, millä voidaan ehkäistä ihmisille aiheutuvien terveyshaittojen syntymistä ja pahenemista nykyistä tehokkaammin. Samalla pystytään vähentämään terveyshaitoista aiheutuvia kustannuksia. Kun myös terveydellisiä olosuhteita koskevien tutkimusten ja selvitysten taso paranee, asumiseen tai pysyvään oleskeluun käytettävien tilojen korjaamiseksi tehtävät toimenpiteet voidaan kohdentaa oikein.

Lakiuudistuksen tarkoituksena on helpottaa ja lisätä ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä tilojen terveydellisten olosuhteiden mittauksissa, näytteenotoissa, tutkimuksissa ja selvityksissä. Näin terveydensuojeluviranomaiset saavat lisää tietoa päätöksenteon tueksi.

Uudistuksen myötä asiantuntijoille säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset pätevyysvaatimukset. Jatkossa ulkopuolisena asiantuntijana voi toimia vain pätevyyden osoittanut henkilö.

Asiantuntijana toimiminen edellyttää jatkossa henkilösertifiointia valtakunnalliseen julkiseen järjestelmään. Järjestelmästä muun muassa kiinteistön omistajat ja isännöitsijät pystyvät tarkistamaan asiantuntijan pätevyyden. Samalla nykyinen kuntakohtainen arviointi- ja hyväksymismenettely poistetaan kuntien tehtävistä.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 18. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1.3.2015. Ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimusten täyttäminen edellyttää 24 kuukauden siirtymäaikaa lain voimaantulosta. Siirtymäaika koskee niitä asiantuntijoita, jotka ovat toimineet kuntien ulkopuolisina asiantuntijoina ennen lain voimaantuloa.

Lisätietoa

ylitarkastaja Vesa Pekkola, p. 02951 63282
hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 02951 63367

Sivun alkuun