Hoppa till innehåll
Media

Förbättringar föreslås i fråga om olycksfallsersättningarna till värnpliktiga

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2018 13.39
Pressmeddelande 121/2018

Regeringen föreslår att den som skadas och får bestående men vid fullgörandet av värnplikt eller civiltjänst ska ha rätt till en ny engångsersättning. Den föreslår också att nära anhöriga till den som avlidit till följd av olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom ska ha rätt till en ny engångsersättning som motsvarar en grupplivförsäkring. Ändringarna gäller också kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringen lämnade en proposition om ändringarna till riksdagen torsdagen den 13 september. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019. Lagarna ska tillämpas på skadefall som uppstår efter att lagen har trätt i kraft.

Enligt förslaget ska en ny engångsersättning betalas till beväringar som drabbas av bestående men till följd av en sådan skada eller sjukdom som berättigar till ersättning för olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom. Engångsersättningens maximala belopp är enligt förslaget 210 000 euro. 

Nära anhöriga till en beväring som avlider till följd av olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom ska ha rätt till en ny engångsersättning som motsvarar en grupplivförsäkring. Ersättningens belopp föreslås vara 200 000 euro till den avlidnas make eller maka och 40 000 euro till den avlidnas barn. Om den avlidna beväringen saknar make, maka eller barn har beväringens föräldrar rätt att få en engångsersättning på 20 000 euro. 

Ytterligare information

Erik Strömberg, regeringsråd, tfn 0295 163 190, [email protected]

Tillbaka till toppen